ديجيتال ماركتينگ ديجيتال ماركتينگ .

ديجيتال ماركتينگ

شروع بدنسازي براي بدنسازان تازه كار در ماه اول (تك اسپرت)

شروع بدنسازي از صفر، ماه اول بدنسازي
شروع بدنسازي آن هم براي يك بدنساز تازه كار كـة بة دنبال تغيير انـدامش است، دنيايي شتاب زده و پر هيجان دارد، هيجاني كـة ممكن است بة آسيب و دوري گرفتن از ورزش منجر شود و يا نه، شايد اين شروع، استارت آينـده‌اي بةتر براي انـدامش باشد، بة همين دليل در اين مطلب مي‌خواهيم نكاتي كليدي و مهم براي شروع بدنسازي يك بدنساز تازه كار را براي‌تان توضيح دهيم.در ادامه با تك اسپرت همراه باشيد

شروع بدنسازي از صفر
قبل از شروع بدنسازي به پزشك مراجعه كنيد :
قبل از شروع هر فعاليت ورشي چنانچه بيماري يا مشكلاتي از اين قبيل داريد بةتر است با پزشك مشورت كنيد و در صورتي كـة مايل بة مصرف مكمل بوديد و دچار بيماري‌هـاي بخصوصي مثل بيماري كليه، قلبي، فشار خون، ريه و… هستيد، با پزشك مشورت كنيد. (تك اسپرت)

برنامه تمريني ماه اول بدنسازي
برنامه تمريني را از مربي متعد تهيه كنيد :
براي شروع بدنسازي بة برنامه بدنسازي مبتدي تمريني نياز داريد، اين برنامه را نه شما، نه كسي كـة عليرغم چنـد سال سابقه تمريني نمي‌توانـد برنامه ارائه كننـد. حتما از مربي برنامه دريافت كنيد، در خصوص اهداف برنامه و شيوه صحيح حركات نيز از وي سوال كنيد. دقت كنيد مربي شما بةتر است در كنار تحصيلات و يا مدرك مربيگري، تجربة نيز داشته باشد. (تك اسپرت)

به صداي بدنتان گوش دهيد:
اگر در هنگام تمرين سخت عرق مي‌كنيد و ضربان قلب‌تان بالا رفته و از اين اتفاق خوشحال هستيد، بايد بدانيد اين دو هميشه بة معني درست تمرين كردن نيست، آنچه كـة بايد بة آن دقت كنيد، ابتدا جلوگيري از آسيب است سپس عضله سازي، بنابراين فرم اجراي صحيح حركت را در اولويت قرار داده و از ايجاد فشار بيش از حد خودداري كنيد، هر موقع احساس درد ناخوشاينـدي داشتيد، بة صداي بدن گوش دهيد، تمرين را متوقف كنيد و از يك فرد آگاه و با دانش موضوع را پيگيري كنيد. (تك اسپرت)

براي شروع بدنسازي از دستگاه استفاده كنيم يا وزنه آزاد :
در مقايسه با دستگاه‌هـاي بدنسازي، وزنه‌هـاي آزاد نقش بيشتري در عضله سازي دارنـد، هر چنـد كـة ريسك آسيب با دستگاه پايين است اما در عوض هنگام كار با وزنه آزاد هم نبايد تكنيك صحيح حركت را قرباني سنگين بودن وزنه كنيد. پس نتيجه اين شد كـة دمبل و هـالتر براي عضله سازي بةتر هستنـد. (تك اسپرت)

شكل صحيح حركات را سريع ياد بگيريد :
يكي از مهمترين موارد در بدنسازي كـة هم مي‌توانـد از آسيب ديدگي جلوگيري كنـد و هم بة رشد بةتر عضله كمك كنـد، اجراي شكل صحيح حركات است، بةتر است وسوسه نشويد كـة مقدار سنگين بودن وزنه را ملاك قرار دهيد، اجراي صحيح و با تمركز، نتيجه بةتري براي شما دارد. از مربي سوال كنيد، در نت جستجو كنيد و شكل و فرم صحيح را رعايت كنيد. (تك اسپرت)

آيا بدنسازي صورت و بدن را لاغر مي كنـد
بعد از تمرين چه چيزي بايد بخورم :
از جمله سوالاتي كـة يك بدنساز تازه كار مطرح مي‌كنـد اين است كـة قبل و بعد از ورزش چه بخوريم ؟ مصرف پروتئين براي كمك بة ترميم و رشد عضلات ضروري است، بنابراين، يك پروتئين وي با هضم سريع را ۳۰ تا ۶۰ دقيقه پس از آخرين تكرار مصرف كنيد. منابع غذايي كامل نظير مرغ، گوشت گوساله‌ي بدون چربي، بوقلمون و تخم‌مرغ، نيز گزينه‌هـاي خوب و باكيفيتي هستنـد. (تك اسپرت)

انـدازه‌ي بدن شما تعيين‌كننـده‌ي ميزان پروتئيني است كـة مي‌خواهيد مصرف كنيد. براي بيشتر مردان، ۲۰ تا ۳۰ گرم، گزينه‌ي خوبي مي‌باشد. فردي كـة جثه و انـدازه‌ي بزرگ‌تري را دارد، ميزان مصرف در دامنه‌ي ۴۰ گرم خواهد بود. زنان معمولاً ۱۵ تا ۲۵ گرم مصرف خواهنـد كرد. البته بةتر است براي هر كيلوگرم از وزن بدن، يك و نيم گرم پروتئين مصرف كنيد، مثلاً با ۷۰ كيلو وزن، ۷۰ ضرب در يك و نيم گرم، برابر است با: ۱۰۵ گرم پروتئين در شبانه روز براي شما. (تك اسپرت)

بدنسازي ماه اول براي بانوان
بعد از تمرين كربوهيدرات زود هضم بخوريد :
وعده‌ي غذايي خود را با كربوهيدرات‌هـاي با قابليت جذب سريع كامل كنيد زيرا بة انتقال سريع‌تر پروتئين‌هـا و آمينو اسيدهـا بة عضلات كمك مي‌كنـد. نسبت پروتئين بة كربوهيدرات 1:2 يا 1:3 را رعايت كرده و ميزان چربي مصرف شده را كم‌تر از شش درصد نگه داريد. (تك اسپرت)

آيا مي توانم با رژيم غذايي ضعيف در شروع بدنسازي تمرينات زياد و سختي داشته باشم :
پاسخ : خير، هيچ شانسي نـداريد. افرادي كـة سعي مي‌كننـد با رژيم غذايي ضعيف، سخت تمرين كننـد، خود را خسته مي‌كننـد و تمرينات و فعاليت ورزشي آن‌هـا، بي فايده خواهد بود. اين در واقع قوز بالا قوز خواهد بود. (تك اسپرت)

پس از تمرين و فعاليت ورزشي، تا چه مدت بايستي درد عضلاني داشته باشيم :
پاسخ: اين مدت زمان متغير است. سطح تناسب‌انـدام يك فرد همراه با ميزان شدت تمرين يا حركت، تعيين‌كننـده‌ي درجه دردي است كـة افراد تجربة خواهنـد كرد. اين ميزان در افراد متغير است، با اين‌حال بة‌طور ميانگين، بيشتر افراد بة مدت سه روز پس از تمرين احساس درد مي‌كننـد، اين موضوع توسط بدنساز حرفه‌اي مايك ليپوسكي، مالك باشگاه بدنسازي پيور فيزيك در شراب اوك، NY و نويسنـده‌ي كتاب پيور فيزيك شيوه‌ي بيشينه سازي چربي سوزي و توسعه‌ي عضلات، مطرح شده است. (تك اسپرت)

بااين‌حال، چيزي بة نام درد عضلاني با شروع تاخيري وجود دارد كـة نوعي درد يا ناراحتي‌ است كـة بة تدريج ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تكميل تمرين يا فعاليت ورزشي، افزايش مي‌يابد. اين درد طبيعي است و بدين معني مي‌باشد كـة شما فراتر از ناحيه‌ي آرامش، عضلات خود را درگير تمرين كرده‌ايد. (تك اسپرت)

آيا تمرينات هوازي براي كاهش وزن ضروري است :
پاسخ: خير. درصورتي‌كـة از تمرينات هوازي خود رضايت ذهني و روحي داريد و از آزاد سازي انـدورفين لذت مي‌بريد، من نمي‌خواهم بة شما بگويم كـة اين كار را انجام نـدهيد. با اين‌حال تمرين هوازي براي كاهش وزن ضروري، لازم نيست، براي كاهش وزن شما بايد روي كالري و تغذيه‌اي كـة داريد تمركز كنيد. انجام ۱۰ دقيقه تمرين اينتروال با شدت بالا– تركيبي از تمرينات با شدت بسيار بالا و پايين- بة تحريك متابوليسم و كاهش وزن كمك مي‌كنـد. لازم نيست كـة از تردميل يا دوچرخه استفاده كنيد. انجام تمرينات انفجاري و كوتاه با تمام توان و نيرو، از جمله تمرين برپي، طناب بازي (پرش با طناب ورزشي) و كوهنوردي، را مي‌توانيد در دستور كار قرار دهيد. (تك اسپرت)

در شروع بدنسازي روي حركات تركيبي انجام دهيد :
اگرچه ممكن است هنگام شروع بدنسازي يك بدنساز تازه كار وسوسه شود كـة هر حركتي كـة در مجلات وب سايت هـاي بدنسازي مي‌بينـد را انجام دهد، اما بةتر است روي حركات پايه و تركيبي تمركز كنـد، حركاتي ماننـد اسكوات، ددليفت، پرس سينه با هـالتر و دمبل، پرس شانه دمبل و … جزو بايدهـاي تمرين شما هستنـد. (تك اسپرت)

آيا درهر ست تا زمان رسيدن به ناتواني عضلاني بايد تمرين كنم :
پاسخ: خير. چون بدن يك ارگانيسم تطبيقي يا سازگارشونـده است، درصورتي‌كـة بة چيزي عادت كنـد-حتي تمرين تا زمان ناتواني عضلاني– مزاياي زيادي را كسب نخواهيد كرد. بر اساس تجربة، در گذشته بة مدت چنـدين سال تا زمان رسيدن بة ناتواني عضلاني تمرين مي‌كردم و در نهـايت هيچ تغيير موفقيت آميز و مفيدي حاصل نشد. (تك اسپرت)

گاهي اوقات بةتر است تا برخي تمرينات يا حركات را حذف كنيد تا فشار زيادي روي بدن وارد نشود. سعي كنيد تا بة مدت ۶ تا ۸ هفته تمرين تا زمان ناتواني عضلاني را انجام دهيد و سپس بة مدت يك يا دو هفته شدت آن را كاهش و حجم آن را افزايش دهيد. و درصورتي‌كـة هرگز تمرين تا زمان ناتواني عضلاني را انجام نـداده‌ايد، عكس اين كار را انجام دهيد. (تك اسپرت)

چنـد وقت يك بار برنامه تمريني خود را تغيير دهيم ؟
پاسخ: اين بستگي بة سطح تناسب‌انـدام شما دارد. من بة مبتديان توصيه مي‌كنم تا حركات روتين و روزمره‌ي تمريني خود را هر دو يا سه ماه يك بار تغيير دهنـد. مثال: من ابتدا حركت پرتاب توپ بيسبال را تمرين مي‌كردم، اين كار در ابتدا دشوار و نيازمنـد صرف انرژي بسيار بالايي بود، ولي وقتي كـة عملكردم بةتر شد، در انجام اين حركت حرفه‌اي‌تر شدم. همين موضوع درخصوص وزنه‌ زدن نيز صدق مي‌كنـد. تغيير حركات بة صورت بسيار سريع، مانع از عضله سازي در افراد مي‌شود. (تك اسپرت)

ورزشكاران سطح متوسط و پيشرفته بايستي تمرين‌هـاي خود را هر ۳ تا ۶ هفته يك بار براي اجتناب از يكنواختي، تغيير دهنـد. ولي شما مي‌توانيد تغييرات كوچك را در طي هر تمرين اعمال كنيد. بة جاي تغيير كل برنامه‌ي تمريني، ترتيب حركات را تغيير دهيد. براي مثال، در طي حركت پرس سينه، ابتدا پرس سينه با دمبل را انجام داده و سپس از دستگاه فلاي براي حركت پرس در هفته‌ي دوم استفاده كنيد و سپس ابتدا از دستگاه فلاي و در هفته‌ي دوم از پرس سينه استفاده كنيد. (تك اسپرت)

برنامه غذايي براي شروع بدنسازي
با شروع بدنسازي به مرور وزنه‌هـا را سنگين كنيد :
مثال بالا را بة خاطر داريد؟ ما زماني يك وزنه را براي حركتي سنگين مي‌كنيم كـة وزنه فعلي با رعايت اجراي صحيح حركت، سبك شده باشد. در واقع شما بايد اصل اضافه بار و اصل پيشرفت تدريجي را رعايت كنيد، (در ادامه مطلبي كـة در پايين معرفي كرده ايم را براي آشنايي با اصول بدنسازي مطالعه كنيد.) پس بعد از اينكـة در شكل صحيح هر تمرين احساس كرديد وزنه سبك است، شروع بة افزايش وزنه‌هـا كنيد. (تك اسپرت)

آيا بايد هر روز تمرين كنيم :
اجازه بديد يا يك مثال شروع كنم، بدنسازي مثل بيل زدن نيست كـة هر چقدر بيشتر بيل بزنيم، نتيجه بيشتري هم بگيريم، بدنسازي يك دوره فشار روي بدن (جلسه تمريني) و يك دوره ريكاوري بة منظور بازسازي و رشد عضلات نياز دارد. پس هر روز تمرين كردن نه نهـا مزيت نيست، بلكـة مضر است و مي‌توانـد منجر بة عضله سوزي در بدنساز مبتدي شود، شما خودتان را با كسي كـة حرفه اي است و از انواع مكمل براي جلوگيري از عضله سوزي استفاده مي‌كنـد، مقايسه نكنيد. پس برنامه شما بايد ۳ يا ۴ جلسه تمرين در هفته باشد. براي شروع بدنسازي يك مبتدي بيشتر از اين مقدار نيازي نيست تمرين كنيد. (تك اسپرت)

چنـد نكته كليدي شروع بدنسازي :
از انجام روش‌هـاي مختلف يك حركت پرهيز كنيد :
هر حركت ورزشي را مي‌توان بة روش‌هـاي مختلف و با وسيله يا بدون وسيله انجام داد، مثلا براي اسكات‌زدن مي‌توانيد از هـالتر، كتل بل، ديوار، دستگاه هـاگ، دستگاه اسميت، تي آر اكس، و يا دمبل استفاده كنيد.براي اين‌كـة گيج نشويد، ابتدا بةتر است كـة تفاوت اسكوات درست از نادرست را تشخيص دهيد، براي مثال اول يك حركت ساده را انجام دهيد. سپس كم‌كم با پيشرفته‌تر شدنتان شكل‌هـاي مختلف اسكات يا هر حركت ديگر را تمرين كنيد. (تك اسپرت)

بدنسازي براي شروع دوباره
گرم كردن بدن در بدنسازي :
آماتور و حرفه اي نميشناسد و اگر دوست داريد آسيب نبينيد حتما بدن خود را گرم كنيد، اين مهم ترين نكته است.بعد از گرم كردن بايد سراغ وسايل بدنسازي برويد تا تمرين اصلي بدنسازي را آغاز كنيد (تك اسپرت)

مكمل براي مبتديان :
افراد سودجو در كمين نشسته انـد تا اجناس تقلبي خود را بعنوان بةترين چربي سوز، بةترين مكمل افزايش وزن و… بة شما بفروشنـد ، لطفا فريب اين افراد را نخوريد طبق قوانين وزارت بةداشت تنهـا مركز مجاز فروش مكمل هـاي بدنسازي، داروخانه هـا هستنـد. (تك اسپرت)

قسمت هـاي آسيب‌پذير بدنتان را شناسايي كنيد :
در هنگام كار با وزنه دقت داشته باشيد كـة نواحي پايين كمر، زانوهـا، و شانه‌هـا مناطق مستعد آسيب هستنـد. در ناحيه پايين كمر، اگر بيش‌ازحد انحنا ايجاد كنيد يا بچرخيد، ممكن است بة آن آسيب بزنيد.در مورد شانه‌هـا هم اگر براي مثال دستگيره دستگاه پرس سرشانه يا سيمكش را اشتباه بگيريد، بة شانه‌هـا آسيب خواهيد زد.براي زانوهـا نيز، اگر بيش‌ازحد زانوهـايتان را خم كنيد يا بكشيد (يا حتي پاهـايتان را اشتباه بگذاريد)، بة اين ناحيه آسيب خواهيد زد. پس يادتان باشد، انجام شكل درست حركت در همه موارد ضروري است.

خوب بخوابيد و استراحت كنيد :
خواب و استراحت براي عضله‌سازي بسيار مهم است. زيرا نه تنهـا بة ريكاوري كمك مي‌كنـد، اگر خوب بخوابيد انرژي خوبي در طول تمرين خواهيد داشت.هورمون‌هـاي آنابوليك (كـة موجب رشد عضلات مي‌شونـد)، در خواب عميق و طولاني ترشح مي‌شونـد؛ پس بةتر است شب‌هـا حدود ۷ الي ۸ ساعت بخوابيد. در ضمن زود خوابيدن نيز مهم است. (تك اسپرت)

خطر بعضي از دستگاه‌هـاي بدنسازي را جدي بگيريد :
استفاده نادرست از بعضي دستگاه‌هـا مي‌توانـد خطرناك باشد، براي مثال دستگاه قايقي در چنـد ثانيه مي‌توانـد بة كمرتان آسيب بزنـد، البته اگر فرم صحيح حركت را رعايت نكنيد و ستون فقراتتان بة سمت جلو و عقب حركت كنـد، آسيب خواهيد ديد.يا دستگاه پرس سرشانه مي‌توانـد بة شانه آسيب بزنـد و روتاتور كاف (عضلات گرداننـده شانه) را پاره كنـد، همين‌طور دستگاه پرس پاي وارونه مي‌توانـد دنـده را بشكنـد و بة پايين كمر آسيب بزنـد. همه اين‌هـا وقتي اتفاق مي‌افتد كـة فرم درست حركات را انجام نـدهيد. (تك اسپرت)

براي حرفه‌اي‌شدن صبور باشيد :
همه ورزشكاران مبتدي با انجام حركات، احساس درد و سوزش خواهنـد داشت. اما بة مرور زمان اين درد كم مي‌شود. پس لطفا كمي صبور باشيد.بةترين كار براي سوزش عضلات، انجام حركت و تمرين بيشتر است (تك اسپرت)

تلاش ما در اين فروشگاه گردآوري بهترين محصولات و برند هاي آديداس, كرويت,بروكس,نايك,كاملا اورجينال, براي شما عزيزان است تا با بهترين قيمت ها بهترين كيفيت ممكن در اختيارتون قرار بگيرد.(تك اسپرت)
خريد لباس دوچرخه سواري مارك كرويت 

خري كفش مخصوص دوچرخه سواري مارك كرويت 

خريد شلوار دوچرخه سواري مارك كرويت 

خريد شلوارك دوچرخه سواري مارك كرويت 

خريد كلاه هاي مارك آديداس و نايك 

خريد ساعت هاي مارك آريل 

خريد نيم تنه هاي مارك بروكس 

خريد نيم تنه هاي كرويت 

خريد لگ هاي 2XU

خريد شلوارك هاي زنانه تنوع بي نظير

خريد بادگير هاي دوچرخه سواري

خريد تي شرت هاي زنانه و مردانه

خريد عينك آفتابي uv

خريد كلاه دوچرخه سواري

خريد بيس لاير 

خريد شلوار اسكي

خريد شلوار اسكي كلمبيا

خريد تاپ ورزشي زنانه كرويت

خريد مت يوگا 8 ميلي متر

خريد مت يوگا 6 ميلي متر

خريد محافظ ستون فقرات كرويت

خريد دمبل 7كيلوگرمي

خريد دمبل 5كيلوگرمي

خريد دمبل 4كيلوگرمي

خريد دمبل 3كيلوگرمي

خريد دمبل 2كيلوگرمي

خريد دمبل 1كيلوگرمي

خريد كش پيلاتس 
 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۵۵:۳۲ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

تاريخچه برند كرويت محصول آلمان Crivit (تك اسپرت)

معرفي و تاريخچه برند كرويت (Crivit)
برند كريويت (Crivit) يكي از زيرشاخه هاي برند ليدل (LIDL) آلمان مي باشد كه به طور اختصاصي انواع پوشاك و كفش ورزشي زنانه و مردانه عرضه مي نمايد. در ادامه با تك اسپرت همراه باشيد.

برند كريويت
ليدل كه به توليد و عرضه محصولات با كيفيت و در عين حال اقتصادي شهرت دارد، علاوه بر فروشگاه هاي زنجيره اي در اكثر كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا، داراي فروشگاه اينترنتي نيز مي باشد. اين غول بازار خرده فروشي هم اكنون داراي بيش از 10800 فروشگاه در 29 كشور جهان مي باشد كه به فروش انواع كالاهاي خوراكي و غير خوراكي مي پردازد. يكي از بزرگترين افتخارات اين بررند، عرضه محصولات مرغوب با قيمت مناسب به تمام مشتريان خود مي باشد. (فروشگاه تك اسپرت)

همانطور كه گفته شد برند كريويت (Crivit)، زيرشاخه برنند ليدل (LIDL) است. ديگر برندهاي زير شاخه ليدل، برندهاي لوپيلو (Lupilu)، پپرتس (Pepperts)، ليورجي (Livergy)، اسمارا (Esmara) و نوبل ليگا (Nobel League) مي باشند كه هر كدام به شاخه خاصي از پوشاك اختصاص دارند. كريويت دامنه گسترده اي از پوشاك و كفش ورزشي زنانه و مردانه را پوشش مي دهد كه شامل تيشرت، تاپ، شلوار، شلوارك، سويشرت، كاپشن، كفش و … مي باشد. به علاوه كريويت محصولات ورزشي حرفه اي خود شامل انواع لباس دوچرخه سواري، دوندگي، يوگا و … را با برند كريويت پرو (Crivit PRO) عرضه مي نمايد. فروشگاه اينترنتي تك اسپرت نيز افتخار دارد دامنه وسيعي از محصولات متنوع، با كيفيت و اقتصادي برند كريويت و كريويت پرو را با حفظ اصول اين ببرند موفق آلماني به شما ارائه نمايد كه مي توانيد آن ها را در همين صفحه مشاهده كنيد.(فروشگاه تك اسپرت)

تلاش ما در اين فروشگاه گرآوري بهترين محصولات و برند هاي كرويت , كاملا اورجينال, براي شما عزيزان است تا با بهترين قيمت ها بهترين كيفيت ممكن در اختيارتون قرار بگيرد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۳۴:۰۶ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

راهنماي انتخاب مناسب لباس دوچرخه سواري (تك اسپرت)

پيراهن جرسي دوچرخه سواري
يك پيراهن دوچرخه سواري لاكرا (Lycra) از جنس اسپندكس يا مشابه آن باعث مي‌شود بالاتنه‌تان را راحت‌تر در زمان سواري حركت بدهيد. پارچه‌هاي تخصصي آن‌ها با جذب كردن عرق و خشك كردن سريع آن بازدهي شما را افزايش مي‌دهد.در ادامه با تك اسپرت  در انتخاب مناسب لباس دوچرخه همراه باشيد

پيراهن يا جرسي دوچرخه سواري
به طور كلي پيراهن دوچرخه سواري بايد خصوصيات زير را داشته باشد:
• يقه ‌ايستاده براي سايه انداختن روي گردن در تابستان
• زيپ جلو براي تهويه هنگامي‌كه دماي بدن افزايش پيدا مي‌كند.
• عرض شانه بيشتر تا بازوها به ‌راحتي به جلو حركت كند
• شكل خاص آستين‌ها براي سهولت خم شدن به سمت جلو
• جيب پشت براي دسترسي آسان در حين حركت
• پشت بلندتر بلوز براي پوشاندن كمر
• نوارهاي شبرنگ براي دوچرخه‌سواري در شب
اگر در زمستان هم مي‌خواهيد دوچرخه‌سواري كنيد بايد به خصوصيات زير هم توجه كنيد:
• آستين بلند براي گرما و پوشش بيشتر
• پارچه‌هاي با بافت متراكم‌تر و سنگين‌تر و يك لايه تودوزي براي عايق كردن بيشتر

 
پيراهن يا جرسي دوچرخه سواري
شلوارك يا شورت دوچرخه سواري
شلوارك‌ها يا شورت هاي دوچرخه سواري از دو جهت با شلوارك‌هاي معمولي تفاوت دارند: 1) داراي كشش اضافه‌شده براي حركت آزادانه و 2) پد مخصوص براي نشستن روي زين براي كاهش اصطكاك و جذب رطوبت هستند. اگر امكانش را داريد چند شلوارك متفاوت را امتحان كنيد تا ببينيد مدل پد كدام يك با آناتومي بدن‌تان سازگارتر است.(تك اسپرت)

شلوارك يا شورت دوچرخه سواري
مشخصات شلوارك دوچرخه جاده‌اي:
• ساختار پنل‌ها: پنل به قسمت‌هاي بين برش‌هاي شلوار گفته مي‌شود. در گذشته هر چه تعداد پنل ها بيشتر بود (معمولاً 6 يا 8) شلوارك راحت‌تر بود. هر چند به‌طور كلي اين موضوع درست است اما فناوري پارچه آن‌قدر پيشرفت كرده كه لزوماً تعداد بيشتر پنل‌هاي شلوار دليل بر بهتر بودن آن براي همه نيست.

• پد روي زين: يك پد نرم چرمي لطيف (در واقع از الياف مصنوعي ساخته مي‌شود) اصطكاك را به حداقل مي‌رساند، رطوبت را دفع مي‌كند، مانع از رشد باكتري‌ها مي‌شود و به‌عنوان ضربه‌گير عمل مي‌كند. اين پد مهم‌ترين بخش شلوار دوچرخه‌سواري است. داراي اشكال، ضخامت و جنس‌هاي متنوعي در مارك‌هاي مختلف براي جنسيت‌هاي متفاوت است. براي انتخاب پد بايد به نكات زير توجه كنيد:(تك اسپرت)
o پد با جنس فوم سلول باز چند ضخامتي، بهترين و راحت‌ترين مدل براي دوچرخه‌سواري طولاني مدت است.
o رو زيني‌هاي ژله‌اي يا فوم سلول باز براي دوچرخه‌سواري تفريحي يا كوهستاني مناسب هستند اما از آنجا كه قابليت تنفس كمتري دارند براي دوچرخه‌سواري‌هاي طولاني يا در هواي خيلي گرم مناسب نيستند.(تك اسپرت)
o پدهاي فوم سلول بسته هم كارايي خوبي به نسبت قيمت كمترشان دارند.(تك اسپرت)

• لنگه‌ها: پاچه‌هاي بلندتري كه لبه گريپر داشته باشند تا جلوي بالا رفتن شلوار و سايش را بگيرند.

• فرم كمر: كمر بيشتر شلوارك‌هاي دوچرخه سواري جاده‌اي، كشي و استرچ هستند اما قابل تنظيم كردن نيستند. برش فرم شلوار يوگا در برخي مدل‌هاي زنانه آزادتر و راحت‌تر است.
“بهترين پدهاي شلوارك‌ها در جهان هم نمي‌توانند زين نامناسبي كه بد تنظيم شده باشد را اصلاح كنند. پس مهم‌تر اين است كه زين دوچرخه در وهله اول راحت و اصولي باشد. ”(تك اسپرت)

ساير مدل‌هاي شلوارك دوچرخه:
• شلوارك هاي دوچرخه سواري كوهستاني: اين شلوارك‌ها كه از دسته لباس دوچرخه به آنها گاهي «بگيز (Baggies)» هم گفته مي‌شود، علاوه بر داشتن ويژگي‌هاي شلوارك جاده‌اي يك لايه بيروني آزاد هم دارند. كمرشان دكمه‌اي يا چسبي است. معمولاً جيب دارند. آن‌ها را با توجه به مشخصات و كيفيت ساختشان انتخاب كنيد، همچنين اطمينان حاصل كنيد كه برش لايه بيروني آن راحت باشد و امكان چرخش كامل پا و انعطاف‌پذيري را فراهم كند.(تك اسپرت)

• شلوارك‌هاي بنددار: اين مدل كه بين علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواري معروف است مدل راحتي براي همه دوچرخه‌سواران است. از آنجايي كه كمر كشي ندارند، ممكن است جلوي راحت نفس كشيدن را بگيرند. وقتي با يك پيراهن (جرسي) پوشيده مي‌شوند شبيه ساير شلوارك‌ها به نظر مي‌رسند.(تك اسپرت)

• دامن ورزشي: برخي مارك‌ها براي خانم‌ها دامن دوچرخه‌سواري توليد مي‌كنند كه شلوارك لباس دوچرخه اسپندكس روي دامن دارد. اين دامن‌ها براي دوچرخه‌سواري جاده‌اي، كوهستاني و شهري مناسب‌اند.(تك اسپرت)

شلوار و ساق
براي دوچرخه‌سواري در دماي پايين‌تر ممكن است شلوار بلند يا برمودا بخواهيد بپوشيد كه زانو و ساق پايتان را بپوشانند. اين شلوارهاي لباس دوچرخه داراي ساختاري مانند شلوارك هستند و بايد مطابق همان دستورالعمل‌ها براي تناسب و راحتي انتخاب شوند. آن‌ها اغلب داراي پنل‌هاي مقاوم در برابر آب‌وهوا در قسمت جلوي شلوار و نوارهاي شبرنگ مناسب براي دوچرخه‌سواري در هواي گرفته زمستاني هستند.
برخي شلوارها ممكن است داراي پد نباشند تا بتوانيد آن‌ها را بدون مشكل روي شلوارك بپوشيد. علاوه بر اين، ساق‌هاي پاي جداگانه يك لوازم جانبي مفيد براي دوچرخه‌سواري است كه مي‌تواند شلوارك را به شكل شلوار دربياورد.

كاپشن و بادگير
بادگيرهاي لباس دوچرخه ضدآب و تنفس‌پذير مناسب براي دوچرخه‌سواري
دو سؤالي كه هنگام انتخاب كاپشن دوچرخه سواري بايد از خود بپرسيد اين است كه آيا من را گرم نگه مي‌دارد و آيا من را خشك نگه مي‌دارد؟ برخي مدل‌ها هر دو كار را انجام مي‌دهند، اما موارد زير را در خاطر داشته باشيد:(تك اسپرت)
«گرم» دقيقاً يعني چقدر گرم؟ ميزان سرماي زمستان در نقاط مختلف با هم فرق مي‌كند و كاپشني كه براي يك كشور مناسب است ممكن است در جايي ديگر مناسب نباشد؛ اما خيلي گرم نپوشيد، چون بدن خودتان هنگام دوچرخه‌سواري خودبه‌خود گرم مي‌شود. كاپشن‌ها براي گرم كردن حداكثر شما را در مقابل باد محافظت مي‌كنند و مقداري عايق، عمدتاً در قسمت جلويي و بازوها دارند.
آيا قرار است باران بيايد؟ در اين صورت يك كاپشن دوچرخه سواري ضد آب تهيه كنيد. آن‌ها داراي آستين و پشت بلندتري براي خم شدن به جلو هستند. برخي از آن‌ها كلاه بزرگي هم دارند كه روي كلاه ايمني قرار مي‌گيرد و بيشترشان حداقل عايق را دارند (كه با چند لايه پوشيدن قابل افزايش است) و نسبت به ساير كاپشن‌ها قابليت تنفس پذيري كمتري دارند، اما شما را در طي دوچرخه‌سواري طولاني و مرطوب، خشك نگه مي‌دارند.(تك اسپرت)
مطمئن نيستيد هوا چطور خواهد بود؟ براي زمستان‌هاي معتدل به دنبال يك بادگير ضد آب داراي قابلت تنفس يا تنها ضد آب باشيد. اين مدل‌ها سبك هستند و از شما در برابر باد محافظت مي‌كنند و مواقعي كه از آنها استفاده نمي‌كنيد مي‌توانيد فشرده و جمعشان كنيد تا جاي كمي بگيرند. برخي از اين بادگيرها در قسمت آستين داراي زيپ هستند كه با جدا كردن آستين مي‌توانيد آنها را به جليقه تبديل كنيد. براي چهارفصل هم قابل‌استفاده هستند.(تك اسپرت)

كاپشن و بادگير
چند لايه پوشيدن
پوشيدن لباس در چند لايه مي‌تواند دماي اصلي بدن‌تان را در هنگام دوچرخه‌سواري ثابت نگه دارد. گرماي بيش از اندازه به همان اندازه سرماي زياد بد است چون در هر دو صورت بدن انرژي از دست مي‌دهد و بايد سعي كند تا خودش را تنظيم و متعادل كند.(تك اسپرت)
هميشه سه جز اصلي لايه لايه پوشيدن را يادتان باشد:
1. داخلي‌ترين لايه (به‌عنوان مثال لباس‌زير بلند) كه رطوبت را از بين مي‌برد.
2. لايه مياني عايق
3. لايه بيروني ضد آب يا ضد باد
كفش و جوراب
كفش دوچرخه سواري
اگر از دوچرخه‌هايي كه كف كفش در پدالشان فيكس مي‌شود استفاده مي‌كنيد، كفش‌هاي قفلشويي را انتخاب كنيد (به‌طور معمول SPD و Look) كه با سبك دوچرخه‌سواري شما مطابقت داشته باشد.(تك اسپرت)

كفش‌هاي قفلشوي مخصوص دوچرخه‌سواري
• براي دوچرخه‌سواري جاده‌اي كفش‌هاي آئروديناميكي سبك با كفي نرم و صاف مناسب است.
• براي دوچرخه‌سواري كوهستاني كفش‌هاي با كفي‌هاي بادوام كه عاج كافي داشته باشند استفاده كنيد.
• براي سواري روزمره يك جفت كفش اسپرت كه مانند كفش دوچرخه سواري عمل كند اما ظاهر يك كفش خياباني معمولي را داشته باشد انتخاب كنيد كه براي سر كار و كافي‌شاپ هم مناسب باشد.(تك اسپرت)
براي دوچرخه‌سواري در جاهاي مرطوب و باراني، استفاده از روكفشي نيمه (كه از انگشتان تا قوس كف پا را مي‌پوشانند) يا روكفشي كامل (كه كل كفش و بخشي از مچ پا را مي‌پوشاند) يك روش عالي براي گرم نگه‌داشتن پا است. هر دو مدل ضد باد يا عايق بوده و بسياري از آنها جلوي نفوذ آب را هم مي‌گيرند.(تك اسپرت)

كفش‌هاي قفلشوي مخصوص دوچرخه‌سواري
جوراب دوچرخه سواري
هنگام ركاب زدن سخت و سنگين، پاهاي شما بسيار عرق مي‌كنند. در زمستان، اين موضوع مي‌تواند باعث سرد شدن پاهاي شما بشود. در تابستان مي‌تواند منجر به تاول زدن پا بشود مگر اينكه از مواد مصنوعي (مانند تركيب‌هاي پلي‌استر يا نايلون) استفاده كنيد كه باعث رفع عرق مي‌شود. از جوراب‌هاي نخي براي هيچ شكل از دوچرخه‌سواري به‌جز دوچرخه‌سواري خيلي سبك استفاده نكنيد.
جوراب‌هاي پشم مرينوس (Merino) جايگزين محبوبي براي جنس‌هاي مصنوعي در تابستان يا زمستان است. نه‌تنها رطوبت را دفع مي‌كند بلكه سريع هم خشك مي‌شود و حتي اگر خيس بشود هم عايق است. اين جوراب‌هاي لباس دوچرخه براي طوفان‌هاي ناگهاني يا باران‌هاي غيرمنتظره عالي هستند.(تك اسپرت)

لوازم جانبي
كلاه‌هاي زمستاني: اين كلاه‌ها در زمستان مانند عايق عمل مي‌كنند. درحالي‌كه هدبند يا دستمال سر فقط عرق‌گير هستند و براي دفع رطوبت و خنك كردن سر در هنگام دوچرخه‌سواري در تابستان مؤثرند.(تك اسپرت)
دستكش: در تابستان دستكش‌هاي نيمه انگشتي گزينه محبوبي‌اند. بيشتر آنها داراي كف چرم طبيعي يا مصنوعي و پارچه حوله‌اي براي جذب رطوبت و پاك كردن عرق پيشاني و آب بيني هستند.(تك اسپرت)

دستكش‌ نيمه انگشتي :مناسب براي دوچرخه‌سواري در فصول گرم
براي دوچرخه‌سواري در هواي سرد، يك جفت دستكش انگشتي ضد رطوبت تنفس پذير ضروري است. اكثر آنها همچنين در برابر باد از دست محافظت مي‌كنند. براي ايجاد حداكثر گرمايش، استفاده از يك آستر نازك در داخل دستكش را هم در نظر بگيريد.(تك اسپرت)

دستكش‌ نيمه انگشتي
ساق دست و پا: اين ساق‌ها گرماي اضافي را ضمن اشغال حداقل جا در جيب يا بار فراهم مي‌كنند. هركدام آنها در اصل يك آستين يا لنگه پشمي يا كركي چسبان است كه روي دست و پا در جاهايي كه پوششي ندارند كشيده مي‌شود. آنها را بايد زير پيراهن آستين‌ كوتاه و شلوارك محكم كنيد تا نلغزند. با بالا رفتن دما مي‌توانيد به‌راحتي آنها را بدون نياز به باز كردن دكمه، زيپ يا كار خاصي دربياوريد.(تك اسپرت)

تلاش ما در اين فروشگاه گردآوري بهترين محصولات و برند هاي آديداس, كرويت,بروكس,نايك,كاملا اورجينال, براي شما عزيزان است تا با بهترين قيمت ها بهترين كيفيت ممكن در اختيارتون قرار بگيرد.(تك اسپرت)
خريد لباس دوچرخه سواري مارك كرويت

خري كفش مخصوص دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد شلوار دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد شلوارك دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد كلاه هاي مارك آديداس و نايك

خريد ساعت هاي مارك آريل

خريد نيم تنه هاي مارك بروكس

خريد نيم تنه هاي كرويت

خريد لگ هاي 2XU

خريد شلوارك هاي زنانه تنوع بي نظير

خريد بادگير هاي دوچرخه سواري

خريد تي شرت هاي زنانه و مردانه

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۳۲:۴۳ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

اهميت و نحوه خريد كلاه دوچرخه سواري مناسب (تك اسپرت)

كلاه دوچرخه سواري
تا به حال دوچرخه سوار مسابقه اي كه در حال ركاب زدن به جلو خم شده است، سر را پايين انداخته، شرايط آيروديناميكي مناسبي دارد و به سرعت ركاب ميزند را ديده ايد؟ تا اينجا همه چيز خوب است، مشكل زماني اتفاق مي افتد كه به چيزي برخورد كند يا تصادفي رخ دهد. وقتي با سر رو به جلو حركت ميكنيد يعني اين امكان وجود دارد كه سر شما دچار آسيب ديدگي جدي شود. مصدوميت سر واقعا اتفاق بدي است. حدود 60 درصد از مرگ و ميرهاي دوچرخه سواري مربوط به آسيب ديدگي از جانب سر است. كلاه دوچرخه سواري مانند آب نبات هستند، از بيرون بسيار سخت هستند ولي در داخل داراي شكاف هايي هستند. اين طراحي دولايه كمك مي كند تا فشار را جذب خود كند و جان شما را نجات دهد.در ادامه با تك اسپرت  همراه باشيد
كلاه دوچرخه مناسب چگونه كار مي كند؟
در نگاه اول، كلاه ايمني دوچرخه بسيار شبيه به هر كلاه ديگري است، اما اگر با دقت بيشتري به آن نگاه كنيد مي بينيد كه علم و طراحي عميق تري در آن بكار رفته است. يك كلاه دوچرخه معمولي داراي دو قسمت اصلي است: يك پوسته بيروني سخت و يك آستر داخلي نرم. پوسته سخت به گونه اي طراحي شده است كه نيروي ضربه را در ناحيه وسيع تر پهن كند تا جمجمه شما دچار آسيب ديدگي كمتري شود، لايه نرم هم فشار را به خود جذب ميكند تا به جمجمه شما فشار كمتري وارد شود. (تك اسپرت)
پوسته خارجي معمولاً از مواد كامپوزيتي مانند فايبرگلاس يا فيبر كربن سبك يا پلاستيك بسيار سخت مانند پلي كربنات يا ABS ساخته مي شوند. لايه داخلي هم معمولاً به ضخامت 20 سانتي متر (0.8 اينچ) و از دو لايه فوم ساخته شده است: يك لايه نرم كه باعث مي شود برجستگي هاي كوچك جذب شود و يك لايه سفت كه دائماً تغيير شكل مي دهد براي جذب ضربه هاي بسيار سخت است. در حال حاضر برخي از كلاه هاي ايمني پلاستيك هاي جذب كننده انرژي مانند D3O® را دارند كه در موقع استفاده نرم هستند اما لحظه اي كه به آنها ضربه مي زنيد سخت مي شوند اما اكثر آنها هنوز از مواد ارزانتر و ساده تري مانند پلي استايرن منبسط شده (EPS) يا پلي پروپيلن (EPP) استفاده مي كنند. (تك اسپرت)
ساختار كلاه دوچرخه
از بعضي جهات، بدن انسان مانند دودكش است: مقدار زيادي از گرماي بدن از طريق سر از بدنمان خارج مي شود. به همين دليل در روزهاي سرد كلاه هاي پشمي مي پوشيم تا گرما از دست ندهيم. پس هر كلاهي در روزهاي گرم ميتواند اذيت كننده باشد. به همين دليل كلاه ايمني دوچرخه داراي حفره هاي تهويه زيادي است. مشكلي كه حفره هاي سوراخي ايجاد مي كنند اين است كه باعث مي شود كلاه از نظر ساختاري بسيار ضعيف تر شود، ولي حفره هاي دريچه اي در كلاه هاي دوچرخه كاملا از سر محافطت مي كنند. طراحي كلاه ايمني مناسب براي دوچرخه شامل تعادل دقيق بين محافظت از سر ، خنك نگه داشتن شما و ايجاد هواي كافي به صورت آيروديناميكي براي طي كردن سريع مسافت است. (تك اسپرت)

ساختار كلاه دوچرخه
 
بهترين كلاه دوچرخه سواري براي خريد كدام است؟
بهترين كلاه ايمني لزوما چيزي نيست كه خنك به نظر برسد. سعي كنيد كلاهي را انتخاب كنيد كه روي سر شما راحت به نظر برسد و گرم هم نباشد. چون احتمال اينكه روي سر بگذاريد كم مي شود. مهمترين مواردي كه در هنگام خريد كلاه ايمني بايد رعايت كنيد عبارتند از: (تك اسپرت)

آيا كاملاً مناسب است و به درستي روي سر شما قرار مي گيرد؟
آيا سبك و راحت است؟
آيا سوراخ هاي تهويه كافي دارد و به خوبي خنك مي ماند؟
آيا ظاهر آن را دوست داريد و در واقع آن را مي پوشيد؟
آيا آخرين استانداردهاي مصرف كننده را رعايت مي كند؟
شايد عجيب به نظر برسد، اما آخرين مورد احتمالاً از سايرين كم اهميت تر است: استاندارد ترين كلاه هاي ايمني در جهان اگر گرم باشند و به درستي روي سر قرار نگيرند، اصلا خوب نيستند. پس سعي كنيد انتخابي داشته باشيد كه براي شما راحت باشد و احساس خوبي از پوشيدن آن داشته باشيد. (تك اسپرت)
چه موقع بايد كلاه ايمني را جايگزين كنيم؟
هر زمان كه احساس رضايت از كلاه ايمنيتان كم شد، مي توانيد يك كلاه جديد را جايگزين كنيد، اما وقتي تصادفي داشتيد يا كلاهتان ضربه خورد حتما مي بايست كه آن را عوض كنيد. اگر كلاه ايمني ترك خورد و يا فوم آن فشرده شد، ديگر به خوبي كار نخواهد كرد. به همين دليل ، هرگز كلاه دوچرخه سواري ايمني دست دوم هرچقدر هم جذاب و دست نخورده به نظر برسد را از جايي نخريد. شما نمي دانيد كه قبلا چه اتفاقي براي آن كلاه افتاده و يا چقدر به نسبت روز اول تغيير كرده است. (تك اسپرت)
آيا واقعا نيازي به پوشيدن كلاه ايمني است؟
شايد خيلي ها فكركنند كه كلاه ايمني دوچرخه چيزي كم اهميت است، اما بايد بدانيد كه سال هاست همه چيز تغيير كرده و امروزه هيچ دوچرخه سواري را پيدا نمي كنيد كه بدون كلاه روي دوچرخه بنشيند. فراموش نكنيد كه كلاه ايمني خيلي بهتر از گذشته است. آيا متوجه كلاه جذابي كه دوچرخه سواران در مسابقات روي سر ميگذارند شده ايد، اين كلاه ها حتي به افزايش سرعت آنها هم كمك مي كند. البته به ياد داشته باشيد كه هدف اول از استفاده از كلاه، افزايش ايمني از سر است. (تك اسپرت)
كلاه ايمني واقعا جان انسان را نجات مي دهد؟
خيلي ها بر اين باورند كه كلاه ايمني تاثيري در ميزان آسيب ديدگي در تصادفات ندارد. افرادي كه روانشناسي خطر را مطالعه مي كنند،ميگويند كه اگر خود را ايمن تر كنيم (با كلاه ايمني در دوچرخه يا كمربند ايمني و كيسه هاي هوا در اتومبيل)، يا خطرناك تر رانندگي مي كنيم و خودمان را در معرض خطر بيشتري تصادف قرار مي دهيم. (تك اسپرت)

گفتن اين مسئله دشوار است كه كلاه ايمني دوچرخه در هر شرايطي به نفع همه باشد ولي در نهايت، انتخاب شماست. اگر شما يك دوچرخه سوار معمولي هستيد و به اين فكر ميكنيد كه كلاه ايمني مي تواند جان شما را نجات دهد، پس از كلاه استفاده كنيد. اما خيلي ها هم تصميم مي گيرند كه محتاط تر برانند و نيازي نيست كه از كلاه استفاده كنند، چون شايد كلاه تمركزشان را به هم بزند و نتوانند عكس العمل خوبي داشته باشند. به هر حال اگر بخواهيم يكي را انتخاب كنيم، انتخاب من استفاده از كلاه ايمني است، كاري كه خودم هميشه انجام مي دهم. چون نبايد فراموش كرد كه خطر بخشي غيرقابل اجتناب از زندگي ما است. (تك اسپرت)

تلاش ما در اين فروشگاه گردآوري بهترين محصولات و برند هاي آديداس, كرويت,بروكس,نايك,كاملا اورجينال, براي شما عزيزان است تا با بهترين قيمت ها بهترين كيفيت ممكن در اختيارتون قرار بگيرد.(تك اسپرت)
خريد لباس دوچرخه سواري مارك كرويت

خري كفش مخصوص دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد شلوار دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد شلوارك دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد كلاه هاي مارك آديداس و نايك

خريد ساعت هاي مارك آريل

خريد نيم تنه هاي مارك بروكس

خريد نيم تنه هاي كرويت

خريد لگ هاي 2XU

خريد شلوارك هاي زنانه تنوع بي نظير

خريد بادگير هاي دوچرخه سواري

خريد تي شرت هاي زنانه و مردانه

خريد عينك آفتابي uv

خريد كلاه دوچرخه سواري


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۲۸:۵۱ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

با وسايل مورد نياز و ضروري اسكي آشنا شويد (تك اسپرت)

وسايلي كه براي اسكي رفتن نياز داريد
روزهاي برفي تنها چيزي كه مزه دارد، برف بازي و سرخوردن از روي تپه ها است. اسكي، اين ورزش سراسر هيجان و لذت بخش را هم كه ديگر جاي خودش را دارد.در ادامه با تك اسپرت  و لوازم اسكي از جمله شلوار اسكي كلمبيا همراه باشيد 

 واقعاً مي چسبد، يك روز كامل اسكي بعدش هم يك كاسه سوپ داغ كنار شومينه. برخي اسكي را تنها يك ورزش مفرح مي دانند و برخي يك فرصت طلايي براي خوش فرم ساختن بدنشان.از آنجا كه اغلب براي تفريح و بدون هيچ گونه زمينه قبلي شروع به اسكي مي كنند، بروز حوادث در آنها بالا مي رود.(تك اسپرت)

روبرتو مانزوني رئيس مركز فيزيوتراپي تورين مي گويد:
بيش از نيمي از حوادث كه در ارتفاعات اتفاق مي افتد مربوط به اسكي بازان است كه آماده نبودن بدن از مهمترين دلايل بروز آن به شمار مي رود.انجام ورزش هايي كه در آن پا حرف اول را مي زند نظير اسكي، بدون تمرينات قبلي باعث تجمع اسيدلاكتيك و اسپاسم عضلات ناحيه ساق پا پس از نيم ساعت مي شودشلوار اسكي.(تك اسپرت)

يكي از شايع ترين آسيب هاي وارده به اسكي بازان در ناحيه شست بوده كه اتفاقاً به شست اسكي بازان نيز معروف است. اين آسيب زماني رخ مي دهد كه باتوم اسكي باز به دنبال زمين خوردن بر مفصل شست فشار آورده، سبب كشيدگي يا پارگي رباط هاي مفصل شست مي شود.شلوار اسكي (تك اسپرت)

 در چنين شرايطي شست متورم و دردناك شده و اسكي باز قادر به نگهداري اشيا بين دو انگشت نشانه و شست خود نخواهد بود. كه در اين حالت استفاده از كمپرس يخ براي جلوگيري از تورم و درد بسيار مفيد است.(تك اسپرت)

مانزوني به تمامي اسكي بازان براي اينكه در طول مدت بازي از سلامت كافي برخوردار باشند و از حوادث دور بمانند، توصيه مي كند:

حتماً ۳ روز قبل از رفتن به ارتفاعات سيگار را قطع كرده، به ميزان كافي بخوابند، از غذاهاي پروتئين دار استفاده كنند و حتماً شكلات گرم را با خود داشته باشند تا انرژي از دست رفته را به بدن بازگردانند.(تك اسپرت)

 ضمن اينكه انجام ايروبيك براي تقويت عضلات ران و ساق پا بسيار موثر است.
اگرچه اين موارد بيشتر براي اسكي در سطح قهرماني انجام مي گيرد ولي قبل از اسكي تفريحي نيز بسيار توصيه مي شود.

همه تجهيزاتي كه در اسكي مورد نياز است
اسكي همچون بسياري از رشته هاي ورزشي نيست كه با هر لباس و وسايلي بتوان آن را انجام داد، بلكه به علت محيطي كه بايد اسكي در آن انجام شود، نياز به پوشاك مناسب و گرم و تجهيزات ايمني و خاص دارد.به صورت مثال جوراب هاي اسكي، دستكش يا كلاه محافظ از جمله مواردي است كه شايد در هيچ رشته ديگري نياز نباشد.شلوار اسكي(تك اسپرت)

وسايل اسكي به طور كلي به ۲ بخش مهم تقسيم مي شود؛ بخش پوشاك اسكي و بخش وسايل جانبي يا همان ست اسكي.(تك اسپرت)

در بخش پوشاك اسكي، ورزشكار بايد در انتخاب لباس، شلوار، دستكش، جوراب و عينك اسكي دقت لازم را بكار ببندد تا با در نظرگرفتن سطح خود اعم از مبتدي تا پيشرفته موارد مورد نظر را تعيين كنند.(تك اسپرت)

ست اسكي و وسايل جانبي نظير چوب اسكي، باتوم، كفش و كلاه ايمني و كلاه بافت ديگر مواردي هستند كه اسكي باز بايد در انتخاب آنها دقت لازم را كند.شلوار اسكي كلمبيا (تك اسپرت)

همه تجهيزاتي كه در اسكي مورد نياز است
تجهيزات پوشاك اسكي
تجهيزات در بخش پوشاك اسكي به كاپشن اسكي، شلوار اسكي، جوراب اسكي، دستكش و عينك اسكي تقسيم مي شوند.

كاپشن اسكي :يكي از مهمترين تجهيزات اسكي آن هم در فضاي سرد و برخي محيط است كه دماي بدن را در حالت مطلوبي قرار مي دهد و ديگر نيازي به پوشيدن لباس فراوان براي گرم كردن نيست. كاپشن هاي اسكي اغلب براي اينكه در محيط سفيد رنگ برفي به خوبي ديده شوند با رنگ هايي به غير از سفيد انتخاب مي شوند.شلوار اسكي كلمبيا (تك اسپرت)

شلوار اسكي :نيز كه اغلب به صورت ست با كاپشن خريداري مي شود، در رشته هاي مختلف اسكي (آلپاين، اسنوبرد، صحرانوردي) انواع متفاوتي دارد.به عنوان مثال، در ورزش اسنوبرد فاق شلوار پايين تر است.(تك اسپرت)

دست ها در ورزش اسكي از حساس ترين بخش هاي بدن هستند كه اغلب بيشتر در معرض خطر يخ زدن و سرما قرار مي گيرند. دستكش هاي اسكي ۲۵ هزار تومان به بالا قيمت دارند.شلوار اسكي (تك اسپرت)

جوراب هاي اسكي : از جمله تجهيزات اختصاصي ورزش اسكي است كه از نظر پزشكي نيز براي جريان سريع و مطلوب خون در پا بكار مي روند و پاها را از نظر يخ زدگي ايمن مي دارند ولي اغلب توسط اسكي بازان استفاده نمي شوند.(تك اسپرت)

عينك اسكي: وسيله اي براي محافظت از چشم در فضاي پرانعكاس پوشيده از برف در مقايسه با اشعه هاي مضر و خطرناك خورشيد است.
در برخي موارد اسكي بازاني كه سرماي بيشتري احساس مي كنند، در كنار پوشش خود از كلاه بافتني نيز استفاده مي كنند تا گرماي بيشتري را به سر خود هديه دهند.شلوار اسكي (تك اسپرت)

 وسايل جانبي و ست اسكي
ست اسكي يا وسايل جانبي اسكي آن دسته از وسايلي است كه مختص ورزش اسكي است كه شامل چوب اسكي، فيكس، باتوم، كفش اسكي و كلاه ايمني مي شود.(تك اسپرت)

چوب اسكي :مهمترين وسيله مورد استفاده در اسكي است. چوب هاي اسكي در گذشته بسيار بلند بودند، ولي كم كم قوس وسط چوب بيشتر و انتهاي آن پهن تر و به طور كلي چوب اسكي ها كوتاه تر شدند.اغلب توصيه مي شود در حالت مبتدي اندازه چوب اسكي كمي بالاتر از بيني اسكي سوار در حالت ايستاده باشد.در انتخاب چوب اسكي عواملي از جمله قد و وزن اسكي سوار حائز اهميت است.شلوار اسكي كلمبيا (تك اسپرت)

فيكس: وسيله اي است كه به چوب اسكي پيچ شده و كفش ها در آن قفل مي شود و در صورت لزوم باز مي شود تا از پيچ خوردگي، شكستن و يا دررفتگي جلوگيري كند.
باتوم :وسيله اي است كه اغلب با هدف حفظ تعادل خريداري مي شود و در انتخاب آن عواملي از جمله قد اسكي باز دخالت دارد و قيمت آن حداقل ۴۰ هزار تومان است.

كفش اسكي :از جمله مهمترين تجهيزات اسكي مي باشد كه اسكي باز بايد در آن احساس راحتي كند و به تعداد بندهاي آن نيز توجه ويژه شود و حتي طريقه بستن بندها اهميت زيادي دارد.كفش هاي با سه بند اغلب براي مبتدي ها و با ۴ بند براي حرفه اي ها است.شلوار اسكي(تك اسپرت)

كلاه ايمني :نيز از جمله ديگر وسايلي است كه براي حفظ ايمني سر و در كنار آن گرم نگهداشتن اين ناحيه بكار مي رود.شلوار اسكي(تك اسپرت)

با اين حساب، ورزش اسكي از جمله مهمترين ورزش هايي بوده كه لازم است وسايل و تجهيزات و پوشاك مورد نظر آن با دقت و توجه به مسائل مختلف تهيه شود.بسياري از لوازم اسكي در ميان مبتديان و حرفه اي ها متفاوت است و در اغلب موارد امكان ارتقاء دادن آنها وجود دارد.اسكي از جمله ورزش هاي پرطرفدار فصل سرماست كه با تهيه وسايل و تجهيزات مناسب مي توان لذت انجام آن را دوچندان كرد. شلوار اسكي(تك اسپرت)

خريد لباس دوچرخه سواري مارك كرويت

خري كفش مخصوص دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد شلوار دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد شلوارك دوچرخه سواري مارك كرويت

خريد كلاه هاي مارك آديداس و نايك

خريد ساعت هاي مارك آريل

خريد نيم تنه هاي مارك بروكس

خريد نيم تنه هاي كرويت

خريد لگ هاي 2XU

خريد شلوارك هاي زنانه تنوع بي نظير

خريد بادگير هاي دوچرخه سواري

خريد تي شرت هاي زنانه و مردانه

خريد عينك آفتابي uv

خريد كلاه دوچرخه سواري

خريد بيس لاير 

خريد شلوار اسكي
 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۲۸:۰۹ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

ويژگي شلوارك هاي دوچرخه سواري پد دار (تك اسپرت)

شلوارك هاي دوچرخه سواري
شلوارك دوچرخه ‌سواري در قمست خشتك داراي پد و فوم ضخيم مي‌باشند كه مي‌تواند ضربات حين دوچرخه‌سواري را بگيرد.در ادامه با تك اسپرت  همراه باشيد

شايد از مهم‌ترين ويژگي شلوارك ‌هاي دوچرخه‌سواري پد و لايه‌اي از پارچه نرم است كه بر روي پوست شما قرار مي‌گيرد. اين ويژگي باعث مي‌شود كه در گرما و تا مسافت‌هاي طولاني بدون نگراني از عرق سوز شدن دوچرخه سواري كنيد. (تك اسپرت)

لباس‌هاي مناسب دوچرخه‌سواري مي‌تواند با اطمينان از اينكه انرژي را هنگام سواري هدر نمي‌دهيد، بهروه‌وري و سرعت شما را افزايش دهند. مهم‌ترين تفاوت لباس دوچرخه‌سواري اين است كه بسيار آيروديناميك‌تر از لوازم معمولي مي‌باشد و به سادگي با مقاومت هوا سازگار و هماهنگ است. (تك اسپرت)

شلوارك هاي دوچرخه سواري
انواع لباس دوچرخه سواري
پس از اينكه ويژگي‌هاي لباس‌هاي مناسب براي دوچرخه‌سواري را در وبلاگ تك اسپرت مطالعه كرديد، بهتر است انواع آن‌ها را نيز بشناسيد. لباس‌هاي دوچرخه‌سواري در ساده‌ترين حالت شاملِ شورت دو بندي يا شلوار تنگ، چين دوچرخه (پيراهن)، دستكش، ژاكت، جوراب و كفش دوچرخه سواري هستند. (تك اسپرت)

شورت / شلوارك

لباس قطعي در ستِ حرفه‌اي دوچرخه سواري، شلوارك دوچرخه ‌سواري يا شورت دوچرخه‌سواري ساخته شده از پارچه لاكرا با يك پد و لايه در داخل آن، مي‌باشد. معمولا اين شلوارك ‌ها در دو نوع هستند. در يكي از آن‌ها بند كار گذاشته شده است و در نوع ديگر به جاي بند از دوبندي استفاده شده است. شلوارك هاي داراي دوبندي معمولا راحت‌تر از نوع ديگر هستند. البته نوع ديگري از پوشش در قسمت پايين تنه وجود دارد كه در ايران بانوان از نيز آن مي‌توانند استفاده كنند. شلوارهاي تنگ دوچرخه سواري گزينه‌ي ديگري براي دوچرخه‌سواران است. (تك اسپرت)

خريد لباس دوچرخه سواري مارك كرويت 

خري كفش مخصوص دوچرخه سواري مارك كرويت 

خريد شلوار دوچرخه سواري مارك كرويت 

خريد شلوارك دوچرخه سواري مارك كرويت 

خريد كلاه هاي مارك آديداس و نايك 

خريد ساعت هاي مارك آريل 

خريد نيم تنه هاي مارك بروكس 

خريد نيم تنه هاي كرويت 

خريد لگ هاي 2XU

خريد شلوارك هاي زنانه تنوع بي نظير

خريد بادگير هاي دوچرخه سواري

خريد تي شرت هاي زنانه و مردانه

خريد عينك آفتابي uv

خريد كلاه دوچرخه سواري

خريد بيس لاير 

خريد شلوار اسكي

خريد شلوار اسكي كلمبيا

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۲۷:۲۵ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)