ديجيتال ماركتينگ ديجيتال ماركتينگ .

ديجيتال ماركتينگ

آموزش گام به گام و تصويري HTML قسمت بيستم و ششم (ايران گستر)

HTML
ايران گستر در صدد آن است تا با آموزش هاي تصويري خود, شما را با به روز ترين زبان هاي برنامه نويسي آشنا كند تا با يادگيري آنها بتوانبد وارد بازار كار شويد و كسب و كار خود را رونق بخشيد. از اين پس آموزش هاي HTML مارا دنبال كنيد.

 

 

[caption id="attachment_3063" align="aligncenter" width="255"] HTML[/caption]
ويژگي value
اين ويژگي مقدار اوليه ي يك input در فرم ما را مشخص مي كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The value Attribute


The value attribute specifies the initial value for an input field:


 

First name:
Last name: 


مشاهده ي خروجي در JSBin

ويژگي readonly
اين ويژگي باعث مي شود كه input ما read only شود يعني هيچكس نتواند آن را تغيير دهد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The readonly Attribute


The readonly attribute specifies that the input field is read only (cannot be changed):


 

First name:
Last name: 


مشاهده ي خروجي در JSBin

ويژگي disabled
اين ويژگي باعث مي شود كه input ما غيرفعال شود. input اي كه غيرفعال باشد، غير قابل كليك كردن و تغيير دادن است و همچنين مقدار آن در هنگام submit (ارسال نهايي) فرم به سرور ارسال نمي شود:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The disabled Attribute


The disabled attribute specifies that the input field is disabled:


 

First name:
Last name: 


مشاهده ي خروجي در JSBin

ويژگي size
اين ويژگي سايز يك input را بر اساس تعداد كاراكتر تعيين مي كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The size Attribute


The size attribute specifies the size (in characters) of the input field:


 

First name:

 Last name: 


مشاهده ي خروجي در JSBin

ويژگي maxlength
اين ويژگي حداكثر طول مجاز يك input را براي كاربر تعيين مي كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The maxlength Attribute


The maxlength attribute specifies the maximum allowed length for the input field:


 

First name:
Last name: 


مشاهده ي خروجي در JSBin

به طور مثال اگر مقدار maxlength را 5 بگذاريد ديگر فرم اجازه ي تايپ بيشتر از 5 كاراكتر را به كاربر نمي دهد اما توجه داشته باشيد كه اين ويژگي هيچ هشداري به كاربر نميدهد بنابراين اگر ميخواهيد پيامي براي كاربر نمايش داده شود و به او بگويد كه اين فيلد محدود است و يا اينكه چرا اين فيلد محدود است بايد از كد هاي جاوا اسكريپت يا روش هاي ديگر استفاده كنيد.(ايران گستر)

هشدار: تمام روش هاي محدود سازي با HTML (مانند مثال بالا) و Javascript قابل دور زدن هستند و اصلا امن نيستند، بلكه تنها براي راحتي سرور شما و خود كاربران ايجاد شده اند. لازم است كه حتما و حتما داده ها را در سمت سرور نيز چك كنيد.(ايران گستر)
 
ويژگي autocomplete
اين ويژگي مي گويد كه آيا يك فرم قابليت autocomplete (تكميل خودكار) داشته باشد يا خير. زماني كه autocomplete فعال باشد مرورگر به صورت خودكار مقادير ورودي را بر اساس مقاديري كه كاربر قبلا وارد كرده است پر مي كند. autocomplete با عنصر 

 و  هاي متني، جست و جو، URL، تلفن، ايميل، رمز عبور، datepicker ها، محدوده و رنگ ها كار مي كند.(ايران گستر)

نكته: شما مي توانيد autocomplete را براي كل فرم () فعال كرده و سپس براي برخي از input ها غير فعالش كنيد.(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

The autocomplete Attribute


 

  First name:

  Last name:

  E-mail:

  

 

فرم را پر كرده و سپس ارسال كنيد. حالا يك بار صفحه را refresh كنيد تا ببينيد قابليت تكميل خودكار چطور كار مي كند.


توجه كنيد كه قابليت تكميل خودكار براي email غير فعال است.


 


مشاهده ي خروجي

براي مشاهده ي خروجي در صفحه مورد نظر كليد Run را بزنيد.

 

ويژگي novalidate
اين ويژگي ميگويد كه داده هاي فرم در هنگام ارسال نبايد Validate (اعتبار سنجي) شوند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 

The novalidate Attribute


The novalidate attribute specifies that the form data should not be validated when submitted.


 

E-mail:


 

هشدار: اين قابليت در مرورگر هاي internet explorer 9 و نسخه هاي قبل آن و همچنين در safari 10 و نسخه هاي قبل آن كار نمي كند.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي autofocus
اين ويژگي باعث مي شود كه پس از بارگذاري صفحه، يكي از input هاي ما (به انتخاب خودمان) focus بگيرد (يعني بدون كليك كاربر فعال شود):(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The autofocus Attribute


The autofocus attribute specifies that the input field should automatically get focus when the page loads.


 

  First name:

  Last name:

  

 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

پس از ورود به صفحه ي خروجي دكمه ي RUN را بزنيد و متوجه خواهيد شد كه فيلد اول انتخاب شده است و آماده ي تايپ كردن شماست! اين همان حالت focus است.(ايران گستر)

 

ويژگي form
اين ويژگي مشخص مي كند كه فلان  متعلق به كدام فرم و يا چند فرم است:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The form Attribute


The form attribute specifies one or more forms an input element belongs to.


 

First name: 

فيلد Last name كه در زير مشاهده مي كنيد خارج از form بالا است اما هنوز هم به آن تعلق دارد.


Last name:
 


مشاهده ي خروجي در JSBin

نكته: در صورتي كه ميخواهيد يك فيلد را به چند فرم نسبت دهيد از ويرگول انگليسي بين آن ها استفاده كنيد.(ايران گستر)

 

ويژگي formaction
اين ويژگي مسير فايلي را مشخص مي كند كه قرار است فرم ما را پردازش كند. اين ويژگي action را باطل مي كند و با "type="submit و "type="image استفاده مي شود:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

The formaction Attribute


The formaction attribute specifies the URL of a file that will process the input control when the form is submitted.


 

  First name:

  Last name:

  

  

 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي formenctype
اين ويژگي encoding ارسال فرم را تعيين مي كند (فقط براي فرم هاي “method=”post) و attribute قبلي فرم يعني enctype را باطل مي كند. اين ويژگي با "type="submit و "type="image استفاده مي شود:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The formenctype Attribute


The formenctype attribute specifies how the form data should be encoded when submitted (only for forms with method="post").


 

  First name:

  
  

 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي formmethod
اين ويژگي متد HTTP براي ارسال فرم ها به action را تعيين مي كند و attribute قبلي فرم يعني method را باطل مي كند. اين ويژگي با "type="submit و "type="image استفاده مي شود:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

The formmethod Attribute


The formmethod attribute defines the HTTP method for sending form-data to the action URL.


 

  First name:

  Last name:

  
  

 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي formnovalidate
اين ويژگي، novalidate را باطل كرده و تغيير ميدهد و با  "type="submit استفاده مي شود:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The formnovalidate Attribute


 

  E-mail:

  

  

 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن و همچنين در safari 10 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 
 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي formtarget
اين ويژگي مشخص مي كند كه مرورگر جواب دريافتي از سرور (پس از ارسال فرم) را كجا نمايش دهد. اين ويژگي attribute قبلي فرم يعني target را باطل مي كند و اين ويژگي با "type="submit و "type="image استفاده مي شود:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 

The formtarget Attribute


The formtarget attribute specifies a name or a keyword that indicates where to display the response that is received after submitting the form.


 

  First name:

  Last name:

  
  

 
 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي height و width
اين دو ويژگي عرض و ارتفاع <"input type="image> را مشخص مي كنند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

The height and width Attributes


The height and width attributes specify the height and width of an input type="image" element.


 

  First name:

  Last name:

  

 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي list
اين ويژگي به  اشاره مي كند كه گزينه هاي از پيش تعريف شده اي براي  دارد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 

The list Attribute


The list attribute refers to a datalist element that contains pre-defined options for an input element.


 

 


   

هشدار:
 
اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن  و همچنين در safari پشتيباني نمي شود.
 


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي min و max
اين دو ويژگي حداقل و حداكثر مقادير مجاز براي  را تعيين مي كنند و با input هاي عددي، محدوده اي، تاريخ، datetime-local، ماه، زمان و هفته كار مي كند (اگر با انواع input ها آشنا نيستيد به قسمت هاي قبل از همين سري آموزشي مراجعه كنيد):(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 

The min and max Attributes


The min and max attributes specify the minimum and maximum values for an input element.


 

 
  Enter a date before 1980-01-01:
  

 
  Enter a date after 2000-01-01:
  

 
  Quantity (between 1 and 5):
  

 
  
  

 

هشدار:اين دو ويژگي در مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن كار نمي كنند


 

هشدار:اين دو ويژگي اگر براي تاريخ و زمان به كار بروند در مرورگر Internet explorer 10 كار نمي كنند.


 
 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي multiple
اين ويژگي مشخص مي كند كه كاربر مي تواند بيشتر از يك مقدار را در  وارد كند. اين ويژگي با  هاي از نوع ايميل و فايل كار مي كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 

The multiple Attributes


The multiple attribute specifies that the user is allowed to enter more than one value in the input element.


 

  Select images:
  

 

Try selecting more than one file when browsing for files.


 
 

هشدار:اين دو ويژگي در مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن كار نمي كنند


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي pattern
اين ويژگي از regular expression (عبارات با قاعده) استفاده مي كند تا محتواي فرم را چك كند و با انواع input هاي متني، جست و جو، URL، تلفن، ايميل و رمز عبور كار مي كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 

The pattern Attribute


The pattern attribute specifies a regular expression that the input element's value is checked against.


 

  Country code:
  

 

هشدار:اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن و همچنين در safari 10 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

مبحث عبارات با قاعده از مباحث بسيار طولاني در دنياي برنامه نويسي است و نمي شود آن را در اين مقاله توضيح داد. اگر با آن ها آشنايي نداريد بايد در اينترنت به دنبالشان بگرديد و مقالات مختلف در اين زمينه را مطالعه كنيد.

نكته: براي اينكه به كاربر كمك كنيد تا بهتر متوجه الگوي درخواستي بشود از attribute اي به نام title استفاده كنيد.(ايران گستر)

 

ويژگي placeholder
اين ويژگي متني كوتاه را در فيلد مورد نظر نشان مي دهد تا به كاربر توضيحات خلاصه اي ارائه كند. به طور مثال اگر ميخواهيد به كاربر بگوييد كه در اين قسمت با حروف انگليسي تايپ كند مي توانيد از اين ويژگي استفاده كنيد. اين ويژگي با input هاي متني، جست و جو، URL، تلفن، ايميل و رمز كاربري كار مي كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

The placeholder Attribute


The placeholder attribute specifies a hint that describes the expected value of an input field (a sample value or a short description of the format).


 

  

  

  

 

هشدار:اين دو ويژگي در مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن كار نمي كنند


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي required
اين ويژگي تعيين مي كند كه فلان فيلد اين فرم اجباري است و حتما بايد پُر شود و با انواع فيلد هاي text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, و file كار مي كند.(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 

The required Attribute


The required attribute specifies that an input field must be filled out before submitting the form.


 

  Username:
  

 

هشدار:اين ويژگي در مرورگر Internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن و همچنين در Safari 10.1 و نسخه هاي قبل تر آن كار نمي كند.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

ويژگي step
اين ويژگي بازه هاي مجاز براي يك  را تعيين مي كنند. به طور مثال اگر اين ويژگي برابر با 3 باشد (“step=”3) اعداد مجاز 3- و 0 و 3 و 6 و … خواهند بود. همچنين مي توانيد از max و min هم به همراه آن استفاده كنيد. اين ويژگي با فيلد هاي umber, range, date, datetime-local, month, time و week كار ميكند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 

The step Attribute


The step attribute specifies the legal number intervals for an input element.


 

  
  

 

هشدار:اين ويژگي در مرورگر Internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن كار نمي كند.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۲:۵۸ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

آموزش گام به گام و تصويري HTML قسمت بيستم و پنجم (ايران گستر)

HTML
ايران گستر در صدد آن است تا با آموزش هاي تصويري خود, شما را با به روز ترين زبان هاي برنامه نويسي آشنا كند تا با يادگيري آنها بتوانبد وارد بازار كار شويد و كسب و كار خود را رونق بخشيد. از اين پس آموزش هاي HTML مارا دنبال كنيد.

 

 

[caption id="attachment_3063" align="aligncenter" width="255"] HTML[/caption]
Input هاي HTML5
همزمان با معرفي HTML5 انواع مختلفي از input ها نيز به توسعه دهندگان معرفي شد تا بتوانند با استفاده از آن ها برنامه هاي كاربردي تر و راحت تري بنويسند. آن ها عبارت اند از:(ايران گستر)

color
date
datetime-local
email
month
number
range
search
tel
time
url
week
نكته: از آن جايي كه اين نوع input ها نسبتا جديد تر هستند ممكن است در تمام مروگر ها كار نكنند. اگر input اي در مرورگري پشتيباني نشود، به جاي آن يك فيلد خالي از نوع <"input type="text> نمايش داده خواهد شد.(ايران گستر)

 

Input هاي رنگي
اين نوع از input ها به صورت <"input type="color> مشخص مي شوند و كارشان ايجاد فيلد هايي است كه رنگ خاصي را انتخاب كنند. اگر مرورگر كاربر از اين input پشتيباني كند يك color picker براي كاربر نمايش داده خواهد شد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Color Picker


The input type="color" is used for input fields that should contain a color.


 

رنگ مورد نظرتان را انتخاب كنيد


 

  
  

 

اين قابليت در internet explorer 11 و safari 9.1 و نسخه هاي قبلي اين دو مرورگر پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي تاريخ
input هاي نوع <"input type="date> فيلد هايي مخصوص نگه داري تاريخ مي سازند. اگر مرورگر كاربر از آن پشتيباني كند يك date picker نمايش داده خواهد شد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Date Field


The input type="date" is used for input fields that should contain a date.


Depending on browser support:
A date picker can pop-up when you enter the input field.


 


  تاريخ تولد:
  
  

 

اين قابليت در internet explorer 11 و نسخه هاي قبلي آن و همچنين در safari پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

شما همچنين مي توانيد از attribute هاي min  و max استفاده كنيد تا محدوديت هايي را براي اين تاريخ ايجاد كنيد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 

Date Field Restrictions


Use the min and max attributes to add restrictions to dates:


 

تاريخي قبل از سال 1980-01-01 را انتخاب كنيد:
تاريخي بعد از سال 2000-01-01 را انتخاب كنيد:


 

اين قابليت در internet explorer 11 و نسخه هاي قبلي آن و همچنين در safari پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي Datetime-local
اين نوع از input ها با <"input type="datetime-local> مشخص شده و كار آنها دريافت ساعت و تاريخ (بدون هر گونه time zone – منطقه ي زماني) مي باشد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Local Date Field


The input type="datetime-local" specifies a date and time input field, with no time zone.


Depending on browser support:
A date picker can pop-up when you enter the input field.


 

  Birthday (date and time):
  
  

 

اين قابليت در internet explorer 12 و نسخه هاي قبلي آن و همچنين در  safari و firefox پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي ايميل
اين نوع input ها با <"input type="email> مشخص مي شوند و كارشان دريافت ايميل كاربران است. اين نوع input ها معمولا از نظر ظاهري دقيقا شبيه به فيلدهاي متني ساده هستند و تنها تفاوتشان در اين است كه آدرس ايميل كاربر را validate مي كنند؛ يعني چك مي كنند كه آدرس ايميل نامعتبر نباشد و از الگوي صحيح پيروي كند.(ايران گستر)

همچنين برخي از تلفن هاي هوشمند مي توانند اين نوع input را تشخيص دهند و در كيبورد كاربر كليد “com.” را اضافه كنند.(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Email Field


The input type="email" is used for input fields that should contain an e-mail address:


 

  E-mail:
  
  

 


هشدار:اين قابليت در Internet Explorer 9 و نسخه هاي قبل از آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

سعي كنيد در خروجي بالا يك ايميل نا معتبر (مانند example.com يا example يا example.com@me و …) وارد كنيد. خواهيد ديد كه فرم ثبت نخواهد شد و به جاي آن يك هشدار به شما نمايش داده مي شود.(ايران گستر)

 

Input هاي فايل
كار اين نوع input ها كه با <"input type="file> مشخص مي شوند دريافت فايل هاي كاربر است. در صورتي كه نياز باشد كاربر فايلي را روي سرور شما آپلود كند (مانند تصوير پروفايل) مي توانيد از اين نوع input استفاده كنيد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 

File upload


 

Show a file-select field which allows a file to be chosen for upload:


  


  يك فايل انتخاب كنيد:
  


  

 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي ماه
نوع <"input type="month> به كاربر اجازه مي دهد كه يك ماه و سال را انتخاب كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Month Field


The input type="month" allows the user to select a month and year.


Depending on browser support:
A date picker can pop-up when you enter the input field.


 

  Birthday (month and year):
  
  

 

هشدار: اين قابليت در internet explorer 11 و نسخه هاي قبلي آن و همچنين در safari و firefox پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي عددي
اين نوع input ها كه به صورت <"input type="number> مشخص مي شوند به كاربر اجازه ميدهند كه در يك فيلد تنها از اعداد استفاده كند. شما مي توانيد با min و max حداقل و حداكثر اعداد مجاز را نيز تعيين كنيد.(ايران گستر)

در مثال زير به مرورگر گفته ايم كه كاربر حق دارد يك عدد بين 1 و 5 را انتخاب كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Number Field


The input type="number" defines a numeric input field.


You can use the min and max attributes to add numeric restrictions in the input field:


 

  Quantity (between 1 and 5):
  
  

 

هشدار: اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي محدوده
اين نوع input ها با <"input type="range> مشخص مي شوند و كارشان تعيين عددي است كه مقدار دقيق آن براي ما مهم نيست (مانند slider ها). حد پيش فرض آن از 0 تا 100 است اما شما مي توانيد آن را تغيير دهيد:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 

Range Field


Depending on browser support:
The input type "range" can be displayed as a slider control.


 


  Points:
  
  

 


هشدار:
اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل تر از آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي جست و جو
اين نوع input ها با <"input type="search> مشخص مي شوند و فيلدهايي براي قسمت جست و جو در سايت شما هستند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

Search Field


The input type="search" is used for search fields (behaves like a regular text field):


 

  Search Google:
  
  

 


مشاهده ي خروجي در JSBin

اين input ها از نظر كاركرد و از نظر ظاهر هيچ تفاوتي با فيلد هاي متني ساده ندارند. تفاوت اصلي در بحث semantics و درك موتور هاي جست و جو از سايت شما است.

 

Input هاي تلفن
اين نوع input ها كه با <"input type="tel> مشخص مي شوند مسئوليت دريافت شماره تلفن كاربران را دارند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

Telephone Field


The input type="tel" is used for input fields that should contain a telephone number:


 

Telephone:

Format: 123-45-678

 


مشاهده ي خروجي در JSBin

احتمالا متوجه قسمت "{pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3 نشده ايد. از آنجا كه هر كشوري الگوي شماره تلفن هاي مخصوص خودش را دارد شما مي توانيد اين الگو را بر اساس شماره تلفن هاي كشور خودتان تنظيم كنيد. در الگوي بالا گفته شده است {3}[0-9] كه يعني 3 رقم اول شماره تلفن مي توانند شامل اعداد 0 تا 9 (همه ي اعداد) بشوند. سپس دو رقم بعدي و در آخر سه رقم بعدي را مشخص كرده ايم. شما مي توانيد سعي كنيد اين الگو را مطابق با ايران طراحي كنيد.(ايران گستر)

 

Input هاي زمان
اين نوع input ها با <"input type="time> مشخص مي شوند و به كاربر اجازه مي دهند كه بدون ذكر هيچ time zone يا منطقه ي زماني، يك زمان خاص را انتخاب كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 

Time Field


The input type="time" allows the user to select a time (no time zone):


 

Depending on browser support:
A time picker might pop-up when you enter the input field.


 

  Select a time:
  
  

 

اين قابليت در internet explorer 12 و نسخه هاي قبل تر آن و همچنين در safari پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

 

Input هاي URL
اين نوع input ها به صورت <"input type="url> مشخص مي شوند و مسئوليت دريافت يك آدرس اينترنتي (URL) را دارند. برخي از تلفن هاي هوشمند مي توانند اين نوع input را تشخيص دهند و در كيبورد كاربر كليد “com.” را اضافه كنند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 

URL Field


The input type="url" is used for input fields that should contain a URL address:


 

  Add your homepage:
  
  

 

اين قابليت در internet explorer 9 و نسخه هاي قبل آن پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin

كار اصلي اين نوع فيلد validate كردن داده ي كاربر است؛ يعني چك مي كند تا ببيند آيا آدرس URL اي كه كاربر وارد كرده است داراي الگوي صحيحي است يا خير. مي توانيد اين مورد را در خروجي بالا چك كنيد.(ايران گستر)

 

Input هاي هفته
اين نوع input ها به صورت <"input type="week> نوشته مي شوند و به كاربر اجازه مي دهند تا يك هفته و يك سال را انتخاب كند:(ايران گستر)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 

Week Field


The input type="week" allows the user to select a week and year:


Depending on browser support:
A date picker can pop-up when you enter the input field.


 

  Select a week:
  
  

 

اين قابليت در internet explorer 11 و نسخه هاي قبلي آن و همچنين در safari و firefox پشتيباني نمي شود.


 


مشاهده ي خروجي در JSBin


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۲:۳۱ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

ولوو XC40 با سيستم عامل اندرويد رونمايي مي‌شود(ايران گستر)

ولوو XC40 با سيستم عامل اندرويد
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

 

 

XC40 با جديد ترين امكانات
تنها يك هفته تا رونمايي از اولين خودروي تمام الكتريكي مدل XC40 SUV ولوو باقي مانده و روز گذشته اين خودرو ساز سوئدي اعلام كرد XC40 براي اولين بار به سيستم هوشمند «Android Automotive» مجهز خواهد بود.(ايران گستر)

اين يعني XC40 جديد با امكاناتي همچون اپليكيشن‌هاي گوگل اسيستنت و گوگل مپ بدون نياز به اسمارت‌فون اندرويدي عرضه خواهد شد. اين سيستم جديد گوگل همچنين به راننده امكان دسترسي به پلي استور گوگل و دانلود اپليكيشن‌هاي تعبيه شده براي سرنشينان خودرو را مي‌دهد.(ايران گستر)

تقريبا 2 سال از تلاش‌هاي ولوو براي به‌كارگيري اندرويد در خودروهايش مي‌گذرد. سال 2018 بود كه گوگل در كنفرانس I/O نسخه اوليه خودرو XC40 ديزلي را معرفي كرد كه در آن از اندرويد استفاده شده بود.(ايران گستر)

[caption id="attachment_71303" align="alignnone" width="5100"] XC40 با جديد ترين امكانات[/caption]البته برندهاي زيرمجموعه ولوو در گذشته از سيستم عامل اندرويد در خودروهايشان استفاده كرده‌اند. «Polestar» يكي از همين برندهاست كه اخيرا خودروهاي تمام الكتريكي مدل Polestar 2 را با سيستم عامل اندرويد معرفي و اعلام كرد تا سال 2020 اين خودرو تمام الكتريكي را به بازار عرضه خواهد كرد.(ايران گستر)

ضمنا اين به‌كارگيري عميق اندرويد در XC40 الكتريكي به راننده و سرنشينان اين امكان را مي‌دهد تا با استفاده از دستيار هوشمند گوگل حتي تنظيمات دماي داخل كابين را تغيير دهند. نكته جالب اينكه امكان اتصال آيفون به سيستم ضبط هوشمند ولوو و استفاده از AppleCarPlay هم وجود دارد.(ايران گستر)

عليرغم اين ويژگي‌هاي سيستم اندرويد به‌كارگرفته شده در اين خودرو كه امكانات خيلي بيشتري در مقايسه با ديگر سيستم‌هاي هوشمند خودرويي ارائه مي‌كند، اما اين سيستم گوگل همچنان شباهت خيلي زيادي به نرم‌افزار Senus ولوو كه در ديگر خودروهاي اين شركت به‌كارگرفته شده دارد.(ايران گستر)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۷:۴۵ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

7 ويژگي بارز سيستم عامل مك او اس Catalina (ايران گستر)

maغير مجاز مي باشد
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

 

 
سيستم عامل مك او اس Catalina
اپل رسما عرضه سيستم عامل مك او اس Catalina را آغاز كرد. از كاتالينا به عنوان يكي از مهم‌ترين بروزرساني‌هاي maغير مجاز مي باشد ياد مي‌شود چرا كه ويژگي‌هاي جديدي را در خود جاي داده و مي‌تواند تجربه لذت‌بخشي از كار با محصولات مجهز به اين سيستم عامل را براي كاربران به ارمغان آورد.(ايران گستر)

در مك او اس Catalina آي‌تيونز به چندين برنامه تجزيه شده و اپل Arcade نيز با بيش از 100 بازي در اين نسخه جاي گرفته است. با قابليت Sidebar نيز اين امكان براي كاربران فراهم مي‌شود تا بتوانند آيپد خود را به نمايشگر ثانويه مك تبديل كنند. در ادامه به طور مفصل‌تر به اين ويژگي‌ها اشاره خواهيم كرد.(ايران گستر)

 
اپليكيشن‌هاي جداگانه‌اي براي Music، TV و Podcasts
آي‌تيونز بعد از چند سال گنجاندن انواع محتوا در خود، بالاخره به چندين برنامه تقسيم شد. حال آي‌تيونز در مك او اس Catalina به اپليكيشن‌هاي مستقل Music، TV و Podcasts تجزيه شده است. قابليت Finder نيز به گونه‌اي طراحي شده كه از مديريت دستگاه‌هاي iOS نيز پشتيباني مي‌كند. اين امكان براي كاربران فراهم شده تا از طريق سايدبار Finder بتوانند آيفون يا آيپد خود را با كمك قابليت Locations پيدا كنند.(ايران گستر)

 

Sidecar

يكي از ويژگي‌هاي جديدي كه در مك او اس Catalina تعبيه شده، امكان استفاده از آيپد به عنوان نمايشگر ثانويه براي دستگاه‌هاي مك است. از اين قابليت مي‌توان به صورت سيمي‌و يا بدون‌سيم (وايرلس) استفاده و ارتباط ميان دستگاه‌ها را برقرار كرد.(ايران گستر)

 

Screen Time

اين ويژگي براي اولين بار در iOS 12 براي مديريت ميزان استفاده از دستگاه‌هاي آيفون و آيپد طراحي شد و اكنون راه خود را به دستگاه‌هاي مك باز كرده است.(ايران گستر)

 

اپل آركيد

سرويس آركيد كه به همراه نسخه iOS 13 و iPadOS 13 در اختيار كاربران آيفون و آيپد قرار گرفت. اما در نسخه كاتالينا، بيش از 100 بازي به  سرويس Arcade در مك اضافه شده كه كاربر مي‌تواند كنترلرهاي وايرلس ايكس‌باكس و پلي استيشن 4 Dual Shockرا به آن متصل و استفاده كند.(ايران گستر)

 

Find My
اپليكيشن جديد Find My تلفيقي از اپليكيشن‌هاي Find My Friends و Find My Phones است. با اين قابليت كاربران مي‌توانند دستگاه‌هاي خود را پيدا كنند حتي اگر خاموش باشند.(ايران گستر)

 

اپليكيشن‌هاي بروزرساني‌شده
اپل در مك او اس Catalina اپليكيشن‌هايي همچون Photos، Reminders، Notes، Mail و Safari را برزورساني كرده كه ارتقاي قابليت‌هاي آن‌ها را به دنبال داشته است. همچنين تغييراتي نيز در قابليت‌هاي امنيتي اين سيستم عامل ايجاد شده كه از جمله آن‌ها مي‌توان به ارتقاي عملكرد Gatekeeper و Activation Lock به لطف استفاده از تراشه T2 اشاره كرد.(ايران گستر)

 

دسترسي سريع‌تر
اپل در مك او اس Catalina ويژگي جديدي را تحت عنوان Voice Control اضافه كرده كه با كمك آن، كاربر مي‌تواند هدايت دستگاه‌هاي مك خود را از طريق فرامين صوتي در دست بگيرد.(ايران گستر)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۷:۱۵ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

شيائومي ردمي ‌8 با باتري 5000 ميلي‌آمپري و دوربين دوگانه(ايران گستر)

شيائومي ردمي ‌8
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

 

رونمايي از شيائومي ردمي ‌8
تنها دو هفته پس از رونمايي ردمي‌ 8A، شيائومي ‌رسما از جديدترين گوشي هوشمند خود تحت عنوان ردمي ‌8 رونمايي كرد.

اگرچه اين گوشي از مشخصات نسبتا مشابهي با مدل قبلي برخوردار است اما به بدنه‌اي شيشه‌اي و طراحي Aura Mirror مجهز شده است. ردمي 8 از دوربين دوگانه در قسمت پشتي بهره مي‌برد و در چند مدل مجهز به رم و حافظه داخلي مختلف عرضه خواهد شد.(ايران گستر)

 
 
 
و اما در خصوص مشخصات اين گوشي بايد گفت كه ردمي ‌8 به نماشيگري 6.22 اينچي اچ‌دي پلاس IPS LCD و دوربين  سلفي 8 مگاپيكسلي با ديافراگم F/2.0 مجهز شده و در قسمت پشتي نيز از دوربين دوگانه با سنسورهاي اصلي 12 مگاپيكسلي IMX 363 سوني با ديافراگم F/1.8 و 2 مگاپيكسلي براق عمق‌بخشي به تصاوير استفاده شده است.(ايران گستر)

 
اين دوربين به فناوري تشخيص صحنه مبتني بر هوش مصنوعي مجهز شده كه از هشت پروفايل متفاوت بهره مي‌برد. يكي ديگر از قابليت‌هاي اين محصول، حسگر اثر انگشت است كه در زير دوربين پشتي جاي گرفته است.(ايران گستر)

توان پردازشي اين گوشي از طريق پردازنده اسنپدراگون 439 تامين مي‌شود. مدل پيشرفته ردمي 8 مجهز به رم 4 گيگابايتي و حافظه داخلي 64 گيگابايتي به دست خريداران خواهد رسيد. در خصوص باتري گوشي نيز بايد گفت كه در اين محصول باتري 5000 ميلي‌آمپري تعبيه شده كه از فناوري شارژ 10 واتي بهره مي‌برد.(ايران گستر)

از ديگر مشخصات ردمي 8 مي‌توان به ورودي 3.5 ميليمتري هدفون، مقاومت نسبي بدنه در برابر قطرات آب و موج راديو FM وايرلس اشاره كرد. ردمي 8 در رنگ‌هاي آبي، مشكي و قرمز عرضه خواهد شد. شيائومي، قيمت مدل مجهز به رم 3 و حافظه 32 گيگابايتي را حدود 112 دلار و مدل مجهز به رم 4 و حافظه 64 گيگابايتي را حدود 126 دلار تعين كرده است.(ايران گستر)

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۶:۴۰ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

آموزش ساخت مموجي دلخواه در IOS نسخه 13(ايران گستر)

مموجي در IOS
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

 

ساخت مموجي
با عرضه آي او اس 13، اپل نيز قابليت‌هاي جديدي براي ساخت مموجي هاي دلخواه به‌وجود آورده است. در اين به‌روزساني، رنگ‌ پوست جديد، چهره‌هاي جديد، وسايل تزئيني جديد و حتي امكان تغيير ظاهر دندان‌ها وجود دارد. در آي او اس 13 شما حتي مي‌توانيد مموجي‌ها دلخواهتان را در اشكال مختلف استفاده كنيد. آواتارهاي مموجي جديد اپل در حال حاضر در آيفون 11، 11 پرو و 11 پرو مكس قابل استفاده هستند.(ايران گستر)

 
مموجي‌هاي آيفون با مموجي‌هايي كه در ديگر اسمارت‌فون‌هاي رقيب وجود دارند كاملا متفاوت هستند. براي مثال مموجي ‌هاي واقعيت افزوده كه اخيرا در گوشي‌هاي سامسونگ ديديم خيلي ظاهر دلچسبي نداشتند. جالب اينكه خود سامسونگ هم در مراسم معرفي گلكسي اس 10 اشاره زيادي به اين مموجي‌ها نداشت. گوگل هم فعلا مموجي‌هاي اختصاصي خود را معرفي نكرده كه ممكن است با معرفي پيكسل 4 شاهد مموجي‌هاي اختصاصي اين شركت نيز باشيم.(ايران گستر)

كاربرد مموجي‌هاي اپل
مموجي ‌هاي آي او اس 13 را مي‌توان در اپليكيشن‌هاي Mesغير مجاز مي باشدes، فيس‌تايم، ميل، Notes و ديگر اپليكيشن‌هاي مورد علاقه كاربر استفاده كرد.(ايران گستر)

 

 

روش ساخت مموجي‌هاي دلخواه
در آي او اس 13 كاربر مي‌تواند از ويژگي‌هاي جديدي در مموجي‌ها استفاده كند كه در بالا به آنها اشاره كرديم. براي دسترسي به ويژگي‌هاي مختلف براي استفاده در مموجي‌ها، تب‌هاي مختلفي وجود دارند. در هر تب با استفاده از اسلايدر تعبيه شده مي‌توانيد پوست، مو و آرايش هر مموجي را تنظيم كنيد.(ايران گستر)

در اين قسمت همچنين با وسايل جانبي بيشتري نيز مواجه مي‌شويد كه از جمله آنها مي‌توان به ايرپاد، عينك، گوشواره، دستبند و كلاه اشاره كرد. همچنين در اين بخش مي‌توان دندان‌هاي مموجي را به نيز به اشكال مختلفي تغيير داد.(ايران گستر)

 

استيكر مموجي چيست؟
به جاي اينكه از مموجي‌ در پيام‌هايتان استفاده كنيد، اين امكان براي شما وجود دارد كه از استيكر همان مموجي نيز استفاده كنيد. به محض اينكه مموجي دلخواهتان را طراحي كرديد، آيفون شما به‌صورت اتوماتيك پك استيكرهاي همان مموجي را برايتان آماده مي‌‌كند.(ايران گستر)

 

استيكرهاي مموجي را از كجا پيدا كنم؟
در اپليكيشن Mesغير مجاز مي باشدes، روي آيكون مموجي ضربه بزنيد و سپس آيكون سه نقطه را لمس كنيد. در اين بخش اگر قبلا مموجي ساخته باشيد، مي‌توانيد آن را ويرايش يا حذف كنيد.(ايران گستر)

 

چه آيفون‌هايي از نسخه جديد مموجي ‌ها پشتيباني مي‌كنند؟
اگر آيفون شما از چيپست A9 بهره مي‌برد، بنابراين مي‌توانيد از مموجي‌هاي جديد اپل استفاده كنيد. چيپ A9 در آيفون 6اس و آيپد نسل پنجم استفاده شده است. البته به ياد داشته باشيد كه سيستم‌عامل ديوايس شما بايد به آي او اس 13 به‌روزرساني شده باشد.(ايران گستر)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۹:۲۱ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

عصري جديد به نام عصر ديپ فيك و خطري بزرگ (ايران گستر)

عصر ديپ فيك
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

 

ديپ فيك چيست؟
ديپ فيك‌ ها،(Deepfake) پديده‌هاي چالش بر انگيز اين روزهاي اينترنت هستند. كليپ‌هايي ساختگي، كه با استفاده از تكنيك‌هاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني، با واقعيت تفاوت زيادي ندارند.(ايران گستر)

Sam Gregory,، مدير برنامه اي غير دولتي به نام Witness است، برنامه‌اي كه از ويديو به عنوان ابزاري براي دفاع از حقوق بشر، استفاده مي‌كند.(ايران گستر)

 

مصاحبه گرگوري
گرگوري در مصاحبه‌اي با وبسايت وايرد اعلام كرد كه بايد خود را آماده ديدن ويديوهاي ديپ فيك بيشتري كنيم. به گفته گرگوري، ويديوهاي ديپ فيك قرار نيست همه با نيت خوب يا براي سرگرمي ساخته شوند و مشكل اينجاست كه راه حل تكنيكي براي شناسايي يا حذف سريع آنها نيز وجود ندارد. گرگوري مي‌گويد:« به مرور، ساخت تعداد بيشتري از اين نوع ويديو‌ها را شاهد خواهيم بود و احتمالا كيفيت آنها نيز روز به روز بهتر خواهد شد.»(ايران گستر)

[caption id="attachment_71152" align="alignnone" width="772"] گرگوري در مصاحبه‌اي با وبسايت وايرد اعلام كرد كه بايد خود را آماده ديدن ويديوهاي ديپ فيك بيشتري كنيم[/caption]سياست مدارن آمريكايي هشدار داده‌اند كه ويديوهاي ديپ‌فيك مي‌تواند براي انتخابات پيش روي اين كشور، مشكل ايجاد كند.
در حال حاضر اكثر ويديوهاي ديپ فيكي كه در دنياي اينترنت وجود دارد، يا ***گرافي هستند و يا گاهي براي بي اعتبار كردن خبرنگاران يا فعالان زن توليد شده‌اند. به علاوه، سياست مدارن آمريكايي نيز هشدار داده‌اند كه ويديوهاي ديپ‌فيك مي‌تواند براي انتخابات پيش روي اين كشور، مشكل ايجاد كند. برخي ديگر از ويديوها هم هستند كه صرفا جنبه سرگرمي دارند مثل ويديويي از بازي نيكولاس كيج در فيلمي كه وي حقيقتا هرگز بازي نكرده است.(ايران گستر)

تنوع دامنه استفاده از اين تكنيك به اين معني است كه مردم بايد خود را براي ديدن هر چيزي آماده كنند و هميشه احتمال غير واقعي بودن و ديپ فيك بودن ويديو را در نظر داشته باشند.(ايران گستر)

به عقيده گرگوري، اين دوره، عصر ديپ فيك است.  با اين وجود وي معتقد است كه هنوز نمي‌توان از واقعيت نا اميد شد:« فعلا چاره اين است. ما همگي بايد تبديل به كاربران شكاك شويم. بايد فرهنگ جديدي از دنياي مجازي شكل بگيرد كه اِلمان‌هايش بر اساس نسل جديد تكنولوژي تغيير پيدا كرده است.»(ايران گستر)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۹:۰۱ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

آموزش استريم ايكس‌باكس وان روي ويندوز 10(ايران گستر)

آموزش استريم ايكس‌باكس وان
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

 

ايكس‌باكس وان
كنسول‌هاي ايكس‌باكس وان و كامپيوترهاي مجهز به ويندوز 10 مايكروسافت همخواني و همكاري نسبتا خوبي با يكديگر دارند. به عبارت ديگر شما مي‌توانيد بازي‌هاي كنسول ايكس باكس وان را روي كامپيوتر خود استريم كنيد.(ايران گستر)

اما چرا بايد همچين كاري كرد؟ پاسخ اين است كه برخي افراد مانيتور كامپيوترشان را به تلويزيون ترجيح مي‌دهند. ديگر دليل اين است كه كنسولتان در يك نقطه از خانه به برق متصل است به جاي خريد يك كابل HDMI 100 متري ترجيح مي‌دهيد بازي‌ها را به صورت وايرلس روي مانيتور كامپيوتر استريم كنيد. بدون دردسر.(ايران گستر)

برخلاف پلي استيشن كه از دو ويژگي Remote Play و PS Now بهره مي‌برد و به كاربر امكان استريم به هرجايي را مي‌دهد، ايكس‌باكس وان و كامپيوتر بايد به يك شبكه مشترك متصل باشند. با اين وجود تنها با يك ترفند ساده چند قدمي ساده مي‌توانيد به راحتي بازي‌هاي ايكس‌باكس وان را روي كامپيوتر استريم كنيد.(ايران گستر)

 

از اپليكيشن “Xbox Console Companion” استفاده كنيد
اگر از ويندوز 10 روي كامپيوترتان استفاده مي‌كنيد، احتمالا اپليكيشن “Xbox Console Companion”  هم به صورت پيش‌فرض روي آن نصب شده است. در صورتي كه آن را پيدا نكرديد، مي‌توانيد آن را از مايكروسافت استور به راحتي دانلود كنيد.

 

1- اپليكيشن را باز كنيد سپس وارد اكانت مايكروسافت خود شويد.(ايران گستر)

2- پس از ورود به اكانت، روي گزينه منو در گوشه بالا سمت چپ كليك كنيد. در ليست باز شده روي گزينه Connection در انتهاي ليست كليك كنيد.(ايران گستر)

3- حالا گزينه «Add a Device» را انتخاب نماييد. اپليكيشن به صورت خودكار به دنبال كنسول ايكس باكس وان موجود در شبكه شما مي‌گردد. پس از اينكه كنسول شما پيدا شد، روي گزينه «Connect» كليك كنيد.(ايران گستر)

4- اگر كنسولتان پيدا نشد، آدرس IP آن را در فيلد مورد نظر كه در تصوير نيز مشاهده مي‌كنيد وارد كنيد. آدرس IP كنسولتان را هم مي‌توانيد از آدرس Network > “Network settings > Advanced Settings در منوي كنسولتان پيدا كنيد.(ايران گستر)

5- پس از اتصال، كنسول شما در بخش «Now Playing» در اپليكيشن Companion نمايش داده خواهد شد. با كليك بر روي آن مي‌توانيد تصوير زنده كنسول خود را روي نمايشگر كامپيوترتان مشاهده كنيد.(ايران گستر)

 

از بين بردن تاخير و كندي در استريم

ممكن است زماني كه بازي‌ها را روي كامپيوتر استريم مي‌كنيد با كمي كندي مواجه شويد كه اين مسئله به شبكه واي‌فاي شما مربوط مي‌شود. يكي از راه‌هاي افزايش قابل توجه سرعت استريم استفاده از كابل «Ethernet» است. البته اپليكيشن Xbox Console Companion طبق تصوير به شما امكان تغيير كيفيت تصاوير را نيز مي‌دهد و با كاهش كيفيت تصاوير مي‌توانيد استريم را با تاخير كمتر و بدون كندي اجرا كنيد. البته اين كار باعث كاهش كيفيت تصاوير نيز خواهد شد.(ايران گستر)

براي اين كار ابتدا منو را از گوشه بالا سمت راست انتخاب كنيد. از اينجا مي‌توانيد بين كيفيت‌هاي پخش مختلف يكي را انتخاب كنيد.(ايران گستر)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۷:۲۶ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

حذف فالويينگ اينستاگرام و اضافه شدن حالت شب براي كاربران IOS (ايران گستر)

حذف بخش فالويينگ اينستاگرام
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي(بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

اينستاگرام روز گذشته از دو تغيير بزرگ در به‌روزرساني جديد خود خبر داد از جمله حذف بخش فالويينگ اينستاگرام(ايران گستر)

طبق گزارش‌ها اين هفته قرار است بخش فالووينگ (Following Tab) از اپليكيشن اينستاگرام حذف شود. اين تب به اين منظور طراحي شده كه كاربر بتواند از فعاليت‌هاي دوستان خود در اينستاگرام باخبر شود، مثلا ببيند دوستان او چه پست‌هايي را لايك كرده و چه افرادي را جديدا دنبال كرده‌اند.(ايران گستر)

البته قرار است اين ويژگي از اواخر هفته اجرا شود. پس از اعمال اين تغيير، گزينه قلب پايين صفحه تنها فعاليت‌هاي شما را نمايش خواهد داد.(ايران گستر)

 

«ويشال شاه» مدير بخش محصولات اينستاگرام درباره اين تغيرات مي‌گويد كه اين تب به خاطر ساده‌تر كردن اپليكيشن و اينكه بسياري از كاربران از وجود آن مطلع نبودند قرار است حذف شود.(ايران گستر)

او همچنين معتقد است اين تب گاهي اوقات موجب بهم خوردن روابط دوستانه بين كاربران شده است. براي مثال شما منتظر يك پيام از طرف دوستتان هستيد اما پس از اينكه پاسخي دريافت نمي‌كنيد سراغ اينستاگرام رفته و در اين تب مي‌بينيد كه دوستتان در حال فعاليت است. اين مسئله در بسياري از موارد گزارش شده، موجب بهم خوردن روابط بين دوستان شده است.

بنابراين حذف بخش فالويينگ اينستاگرام لزوما از دست دادن يك ويژگي نيست.(ايران گستر)

حالت شب براي كاربران آي او اس 13
ديگر ويژگي كه از روز گذشته به اپليكيشن اينستاگرام اضافه شده، حالت شب يا همان (Dark mode) است كه البته اين ويژگي در حال حاضر براي كاربران آي او اس 13 فعال شده است. حالت شب يكي از ويژگي‌هايي است كه كاربران از مدت‌ها پيش منتظر آن بودند.(ايران گستر)

روش‌هاي تشخيص فالوورهاي جعلي در اينستاگرام
متاسفانه اين ويژگي فعلا از طريق اپليكيشن قابل دسترس نيست و براي استفاده از اين قابليت، اپليكيشن بايستي با سيستم عامل آيفون يا آپيد شما همخواني داشته باشد كه در اين مورد منظور همان آي او اس 13 است.(ايران گستر)

در كل اگر آيفون شما از آي او اس 13 پشتيباني مي‌كند، براي بهره‌مندي از حالت شب به اپ استور رفته و اينستاگرام خود را آپديت كنيد.


برچسب: حذف فالويينگ اينستاگرام و اضافه شدن حالت شب براي كاربران IOS (ايران گستر)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۶:۰۶ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)

كامپيوترهاي كوانتومي روزي دنيا را در دست خواهد گرفت(ايران گستر)

كامپيوترهاي كوانتومي
ايران گستر در صدد آن است تا  اخبار و تكنولوژي هاي روز IT , اخبار گوگل ,اپليكيشن هاي كاربردي (بدافزار ها) يا مفيد  را در اختيار شما عزيزان قرار دهد تا شما عزيزان با مطالعه آنها وارد اين دنياي شيرين و پر چالش شويد و آنها را در كسب و كار و زندگي خود به كار گيريد.

اما برخي از متخصصين صنعت كامپيوتر، نگرانند كه كامپيوترهاي كوانتومي بتوانند حتي خود اينترنت را نيز از كار بيندازند.(ايران گستر)

 

 
تحقيقات گوگل
گوگل تحقيقات جديدي انجام داده كه اعلام مي‌كند چنين اتفاقي ممكن است زودتر از چيزي كه پيش‌بيني شده، روي دهد. بر اساس تحقيقي كه خبر آن به صورت غير رسمي منتشر شده، كامپيوترهاي كوانتوم  به زودي به مقام برتري كوانتوم يا quantum supremacy دست پيدا خواهند كرد. يعني، كامپيوترهاي كوانتوم قادر به انجام فعاليت‌هايي خواهند شد كه در حال حاضر حتي قدرتمند ترين كامپيوترها نيز از انجام آنها ناتوان هستند.(ايران گستر)
اين تئوري را اولين بار دكتر ريچارد فينمن در سال 1982 مطرح كرد. در اين تئوري ادعا مي‌شود كه  كامپيوترهاي كوانتوم، وِيژگي‌هاي اختصاصي فيزيك كوانتوم را دارا هستند و با پيشرفت علم كامپيوتر، به قدرت پردازشي دست پيدا مي‌كنند كه فراتر از هر كامپيوتر ديگري است.(ايران گستر)

 

بيت‌هاي كوانتومي
كامپيوترهاي كوانتوم، به جاي استفاده بيت‌هاي سنتي – صفر و يك‌هايي كه براي ذخيره و انتقال داده استفاده مي‌شود- از بيت‌هاي كوانتومي يا كيوبيتز(qubits) بهره برده‌اند. كيوبيت‌ها ديگر محدود به دو حالت دوگانه صفر و يك نبوده ومي‌توانند و با هر بار اضافه شدن به سيستم كامپيوتر كوانتومي، قدرت آن را به طرز قابل توجهي افزايش ‌دهند.(ايران گستر)

 

كيوبيت‌ها براي ادامه فعاليت خود بايد در محيط بسيار سرد نگهداري شوند- تقريبا نزديك به صفر مطلق( 273-  درجه سلسيوس). اين ويژگي باعث مي‌شود كه نگهداري اين نوع كامپيوترها اگر غير ممكن نباشد، بسيار هزينه بر شود.  به عبارت ديگر، شايد تنها، شركت‌هاي عظيمي همچون گوگل، ناسا يا سيا بتوانند به چنين قدرتي دست پيدا كنند.(ايران گستر)

آنطور كه از ادله بر مي‌آيد، ظاهرا گوگل در رابطه با تكنولوژي اين سبك انقلابي از كامپيوترها نيز، مثل ديگر حوزه‌ها پيشتاز شده است. اين شركت موفق شده يك كامپيوتر 72-qubit توليد كند كه قادر است محاسبه‌اي را كه يك سوپر كامپيوتر سنتي در ده هزار سال ! انجام مي‌دهد، تنها در 200 ثانيه انجام دهد.(ايران گستر)

 

آخرالزمان كوانتومي
اما چنين توسعه و دستاوردي قطعا بدون هزينه نخواهد بود. آقاي تيم كالان، يكي از مسئولين شركت امنيت سايبري Sectigo، هشدار داده كه توسعه اين نسل جديد از ماشين‌ها مي‌تواند تبديل به فاجعه‌اي شود كه كالان از آن تحت عنوان «آخرالزمان كوانتومي» نام برده است. بيشترين تهديدي هم كه ايجاد مي‌شود، در حوزه تكنولوژي‌ هاي رمزگذاري هويدا خواهد شد مانند تكنيك‌هايي كه همين حالا در برنامه‌هاي پيغام رساني مانند واتسپ ديده مي‌شود. دو سيستم  معمول رمزگذاري كه RSA  و ECC  نام دارند، مي‌توانند از تمام داده‌هاي كاربران در مقابل مجرمين سايبري، هكرها و آژانس‌هاي جاسوسي محافظت كند.

داده‌هاي مربوط به ارگان‌ها و دولت‌ها، دپارتمان‌هاي آموزشي، تجاري و پزشكي، با وجود كامپيوترهاي كوانتومي مي‌تواند در معرض خطر بزرگي قرار بگيرد زيرا سيستم‌هاي قدرتمند اين كامپيوترها مي‌تواند به سرعت داده‌هاي رمزگذاري شده را بشكند و هيچ مانعي در مقابل آن وجود ندارد.(ايران گستر)

 

رمگذاري RSA و ECC
آقاي كالان در مصاحبه‌اي با The Independent مي‌گويد:« فعلا هيچ كسي نمي‌تواند به طور قطع بگويد كه كامپيوترهاي كوانتوم چه زماني موفق خواهند شد سيستم‌هاي رمگذاري RSA و ECC را شكست دهند اما بسياري از تحليل گران معتقدند اين اتفاق بين 10 الي 15 سال آينده رخ خواهد داد.»(ايران گستر)

كالان توضيح مي‌دهد كه در چنين شرايطي، تمام حوزه‌هاي دنياي صنعت، از سيستم‌هاي مدرن اقتصاد، تجاري، ارتباطي، حمل و نقل گرفته تا حوزه‌هاي ساخت و ساز، انرژي، دولت ها، سياست و پزشكي و سلامت، مي‌توانند تحت سلطه اهداف و نيات صاحبان اين قدرت جديد در بيايند.(ايران گستر)

 

هشدار داده شده كه اگر تدابيري انديشيده نشود،بيتكوين مي‌تواند دقيقا همزمان با ورود كامپيوترهاي كوانتومي، از صحنه فضاي مجازي حذف شود.(ايران گستر)
علاوه بر سيطره روي حوزه‌هاي حياتي مانند دولت‌ها، اقتصاد و زيرساخت‌هاي مهم كشورها، برخي معتقدند كه كامپيوترهاي كوانتوم مي‌توانند باعث پايان يافتن دوران قدرت ارزهاي مجازي مانند بيتكوين شوند.(ايران گستر)

زيرساخت‌هاي تكنولوژيك بيتكوين و ارزهاي مشابه، بر پايه پيشرفت‌هاي تكنولوژي رمزگذاري يا cryptography  بنا نهاده شده، پيشرفت‌هايي كه مي‌تواند از شبكه‌هاي بلاك چين در برابر حملات سايبري محافظت كند. اما كامپيوترهاي كوانتوم مي‌توانند قدرت اين سيستم‌هاي حفاظتي را از بين ببرند.(ايران گستر)

 

بدون شك، ضد كامپيوترهاي كوانتومي نيست
شركت امنيت سايبري  Post Quantum، درباره بيتكوين اعلام كرده:«بدون شك، ضد كامپيوترهاي كوانتومي نيست» و هشدار داده كه اگر تدابير لازم اتخاذ نشود، بيتكوين مي‌تواند دقيقا همزمان با ورود كامپيوترهاي كوانتومي، از صحنه فضاي مجازي حذف شود.(ايران گستر)

خوشبختانه، ظاهرا راه حل‌هايي نيز وجود دارد. اقداماتي در حال انجام است تا الگوريتم‌هايي ضد كوانتومي توليد شود كه بتواند دنياي ديجيتال را در برابر اين نسل جديد از كامپيوترها حفظ كند.(ايران گستر)

موسسه ملي استاندارهاي تكنولوژي(National Institute for Standards and Technology يا Nist) در آمريكا، همين حالا موفق شده 20 الگوريتم جديد در رابطه با تغيير تكنيك‌هاي امنيت رمزگذاري مجازي طراحي كند. البته اينكه ميزان كارايي اين الگوريتم ها تا چه اندازه است، فعلا مشخص نيست.(ايران گستر)

 

حملات سايبري
تكنولوژي رمزگذاري، علاوه بر اينكه بايد با كامپيوترهاي كوانتومي و حملات سايبري دست و پنجه نرم كند،و بايد تلاش كند تا شيوه‌هاي فعال ماندن روي كامپيوترهاي سنتي و گوشي‌هاي هوشمند را نيز به روز نگه دارد. اقاي كالن مي‌گويد:« كامپيوترهاي كوانتومي قرار نيست جايگزين كامپيوترهاي سنتي كنوني شوند. به عبارت ديگر، اين دو سبك مختلف از صنعت كامپيوترها، كنار يكديگر و دوشادوش هم فعاليت خواهند كرد. به همين دليل، پارادايم‌هاي رمزگذاري در آينده بايد بتواند علاوه بر مقابله با حملات سايبري از سوي كامپيوترهاي كوانتومي، با حوزه كامپيوترهاي سنتي نيز سازگار باقي بماند.»(ايران گستر)

به عقيده آقاي كالن، اگرچه به صورت تئوريك، با آخرالزمان كوانتومي حداقل يك دهه فاصله داريم اما اصلا بعيد نيست كه اين اتفاق، زودتر نيز رخ دهد.

برخي از متخصصين صنعت كامپيوتر، نگرانند كه كامپيوترهاي كوانتومي بتوانند حتي خود اينترنت را نيز از كار بيندازند.
تحقيقاتي در حال انجام است كه نشان دهد دقيقا چقدر زمان مي‌برد تا كامپيوترهاي كوانتومي به چنين مرحله خطرناكي برسند. اين تحقيق، توسط تيمي به رهبري مايكل موسكا، يكي از موسسان لابراتوار Institute for Quantum Computing از دانشگاه واترلو در كانادا انجام مي‌پذيرد.(ايران گستر)

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۲۵ توسط:فاطمه فيصلي موضوع: نظرات (0)